Formacikk-gyártó - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Formacikk-gyártó

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Formacikk-gyártó
A szakképesítés OKJ száma: 33 543 02 0010 33 02
A szakképesítés szintje: Középszintű (10. évfolyam után)
Szakmacsoport: Vegyipar
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2011.08.25.
     Gumiipari_technologus_11.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK176_Gumiipari_technologus_R18per2009.pdf

A Formacikk-gyártó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Gyártásindítás érdekében előkészíti a gépeket, gépsorokat
Kezeli az anyag- és termékraktárakat
Előkészíti a gyártási folyamatokat, műveleteket
Gépeket, gépsorokat kezel, szervízereket feltölt (indít, kezel, leállít)
Speciális gépeket kezel
Keverékeket készít
Textil vázerősítő anyagot gumiz
Acél vázerősítő anyagot gumiz
Félkésztermékeket állít elő
Konstrukciós előírásoknak megfelelően terméket épít fel
Műszaki tömlőket gyárt
Hevedereket gyárt
Formaárukat, precíziós termékeket gyárt
Extrudált termékeket állít elő
Különböző funkciójú abroncsokat felépít, vulkanizál
Gumiabroncsot újrafutóz
Speciális szerkezetű, tulajdonságú termékeket gyárt
Termék specifikus befejező műveleteket végez
Alapanyag, adalék és segédanyag laboratóriumi vizsgálatokat végez
Félkész-termékek laboratóriumi és üzemi vizsgálatát végzi
Vizsgálati eredményeket értékel
Hibaanalízist végez
Vizsgálati eredmények értékelése alapján javaslatot tesz a szükséges módosításokra
Reklamációkkal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat ellátja, koordinálja
Kész termékeket speciális laboratóriumokban, vizsgálóállomásokon ellenőriz
Előírások szerint kezeli a gyártási és termékhulladékokat, selejteket
Betartja a gyártásra vonatkozó előírásokat
Gyártási folyamatokat, paramétereket vizsgálja, rögzíti
Új termék kidolgozásában gyártás indításában részt vesz
Új technológia, receptura és gép üzembe-helyezés esetén ellenőrzési feladatokat lát el
Munkaszervezési és üzemszervezési feladatokat ellátja
Gyártási folyamat folytonosságát biztosítja
Minőségbiztosítás előírásai szerint dolgozik, adatot szolgáltat, dokumentál
Biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírások szerint dolgozik
Váratlan eseményeknél intézkedik
Munkavégzésnél az egészségvédelmi és az érvényes jogszabályi előírások szerint tevékenykedik

A Formacikk-gyártó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a vegyipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.

VAGY

Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség vagy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (4) bekezdése szerint – kizárólag szakképzési évfolyamon megszervezett szakiskolai nevelésben és oktatásban részt vevő tanulók esetében – a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2300

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 33 543 02 0010 33 02 azonosító számú, Formacikk-gyártó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


6354-11 Általános gumiipari feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Nyers és vulkanizált keverékek vizsgálata, eredmények értékelése Dokumentálás számítógéppel
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc (30 perc mérés, 30 perc dokumentálás)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Anyagok tárolása, szállítása (folyadékok, szilárd anyagok, gázok), bemérő rendszerek elemei. Energiaellátó rendszerek (motorok, hajtóművek, kazánok), hidraulika és pneumatika alapjai, a berendezések szabályozásának, vezérlésének alapjai.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Kaucsuk típusok, tulajdonságaik, feldolgozhatóságuk, alkalmazási területeik. Polimerek kémiája. Receptura. Keverék összetétel, fontosabb adalékok. Segédanyagok.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 35%
     3. feladat 35%

6355-11 Kaucsukalapú keverékek készítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Keverék készítés elmélete, technológiái, alapanyagok, berendezések, eszközök és kapcsolódó munkavédelmi és környezetvédelmi előírások. Technológiai paraméterek hatása és azok beállítása.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A) Alapanyagok ismerete. Keverés részfolyamatai, műveletei, gépei, berendezései, kiegészítői. Alkalmazott eszközök, szerszámok. Keverék készítés technológiája, műveletei. Paraméterek beállítása, módosítása, ellenőrzése. Hiba felismerés, hibaok-keresés, hiba kiküszöbölési megoldások. B) A gyakorlatba illesztett szóbeli vizsgarészben kell beszámoltatni a vizsgázót a gyakorlathoz tartozó munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokról. Időtartama: A) vizsgarész aránya 80% B) vizsgarész aránya 20%
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 60%

6356-11 Gumiipari félkész termékek előállítása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Alakítási technológiák és elméletük. Vázerősítő anyagok. Vázerősítő gumirendszer anyagai, berendezései, technológiái és a kapcsolódó munkavédelmi és környezetvédelmi előírások. Vázerősítő anyag és gumi tapadása. Technológiai paraméterek. Szerszámok.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A) Alakítási műveletek. Extrudálás és kalanderezés. Paraméterek. Szerszámok. Hiba felismerés, hibaok-keresés. B) A gyakorlatba illesztett szóbeli vizsgarészben kell beszámoltatni a vizsgázót a gyakorlathoz tartozó munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokról. Időtartama: A) vizsgarész aránya 80% B) vizsgarész aránya 20%
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 60%

6358-11 Kaucsukalapú formaáruk készítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A termékhez kapcsolódó különleges kaucsukok, adalékanyagok, szerelvények. Formacikk-gyártás elmélete, technológiái. Sajtolás, fröccssajtolás és fröccsöntés anyagai, technológiái, berendezései és a kapcsolódó munkavédelmi és környezetvédelmi előírások. Technológiai paraméterek. A különböző szerkezetű és tulajdonságú formacikkek tulajdonságai, technológiái. Hiba felismerés.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A) Formacikkek köre és előállítási technológia kapcsolata. A különböző formacikk-gyártás anyagai, berendezései, műveletei, gyártásközi ellenőrzés, mintavétel. Vizsgálatok végzése. B) A gyakorlatba illesztett szóbeli vizsgarészben kell beszámoltatni a vizsgázót a gyakorlathoz tartozó munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokról. Időtartama: A) vizsgarész aránya 80% B) vizsgarész aránya 20%
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 60%


A Formacikk-gyártó szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes
letételével
Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő vizsgára
bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga
A 6360-11 számú modul záróvizsga megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott témában, minimum
20, maximum 30 oldal terjedelemben elkészített szakdolgozat beadása a modulzáró vizsga napjáig.

A Gumiipari technológus résszakképesítések:

Gumikeverék-készítő

A Gumiipari technológus elágazások:

Abroncsgyártó
Formacikk-gyártó
Ipari gumitermék előállító

A Gumiipari technológus ráépülések:

Gumiipari technikus (a szakirány megnevezésével:Formacikk-gyártó gumiipari technikus Ipari gumitermék előállító gumiipari technikusGumiipari technikus)

A Formacikk-gyártó szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu