Festő, díszítő, mázoló és tapétázó - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Festő, mázoló, tapétázó

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Festő, díszítő, mázoló és tapétázó
A szakképesítés OKJ száma: 33 582 04 1000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (10. évfolyam után)
Szakmacsoport: Építészet
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2011.08.25.
     Festo_diszito_mazolo_es_tapetazo_11.pdf

A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Előkészíti a munkafolyamatot
Szakszerű felületvizsgálatot, felületdiagnosztikát, feltárást végez
Előkészíti, előkezeli a felületet megválasztott technikával
Megválasztott technikának megfelelő alapozást (impregnálást) végez
Felújítási munkát végez
Fest, mázol
Díszítő munkát végez
Tapétázik
Plakátot ragaszt
Elvégzi a befejező munkálatokat
Lezárja a munkafolyamatokat
Helyreáll

A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.

VAGY

Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség vagy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (4) bekezdése szerint – kizárólag szakképzési évfolyamon megszervezett szakiskolai nevelésben és oktatásban részt vevő tanulók esetében – a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2300

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 33 582 04 1000 00 00 azonosító számú, Festő, díszítő, mázoló és tapétázó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


6234-11 Építőipari közös tevékenység

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A munkavégzés komplex feltételei, munka- és balesetvédelmi előírások, környezetvédelmi- és hulladékkezelési ismeretek alkalmazása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Földszinti alaprajz rajzi jelöléseinek értelmezése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Munkajogi és vállalkozási ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 40%
     3. feladat 20%

6330-11 Falfelületek előkészítése, előkezelése, festése, egyszerű díszítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Adott felújításra szoruló beltéri felületet vizsgál, véleményez, előkészíti a megfelelő alapot Adott felület előkészítéséhez, előkezeléséhez, festéshez szükséges anyagmennyiségek meghatározása számítással Meghatározott anyagnak megfelelő impregnálást végez, majd adott technikával elvégzi a festési munkálatokat Adott technikával egyszerű díszítést készít
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Adott felújításra szoruló kültéri felületet vizsgál, véleményez, előkészíti a megfelelő alapot Adott felület előkészítéséhez, előkezeléséhez, festéshez szükséges anyagmennyiségek meghatározása számítással Meghatározott anyagnak megfelelő impregnálást végez, majd egyszerű díszítést készít adott technikával, elvégzi a festési, színezési munkálatokat
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 210 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

6302-11 Mázolási munkák fa-, fal-, fém és speciális felületeken

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Felület vizsgálata, dokumentálása, felújítási eljárás meghatározása, felújítási munka elvégzése a közbenső réteg befejezéséig
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Felület előkészítése, fedőréteg felhordása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Egyszerű díszítést készít adott technikával
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 45 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 30%
     3. feladat 20%

6303-11 Tapétázás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Tapéták fajtái, tulajdonságaik. Ragasztóanyagok, kötőanyagok fajtái, tulajdonságaik. Tapétázás anyagainak, eszközeinek kiválasztása.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Adott felület előkészítéséhez, előkezeléséhez szükséges anyagmennyiségek meghatározása számítással Adott minőségű tapéta felhelyezése, előre előkészített felületekre (oldalfalra és mennyezetre)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 150 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 70%

6304-11 Plakátragasztás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Adott plakát tulajdonságainak megfelelő ragasztóanyag kiválasztása, az előre elkészített felületre Plakát felhelyezése az előre előkészített felületen
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

6305-11 Falfelületek előkészítése, előkezelése, festése, különleges díszítő munkái

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Díszítő technológiák, azok anyagai, szerszámai
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Adott felújításra szoruló beltéri felületet vizsgál, véleményez, előkészíti a megfelelő alapot Adott felület előkészítéséhez, előkezeléséhez, festéséhez szükséges anyagmennyiségek meghatározása számítással Előre előkészített megfelelő alapfelületen, enyv kötőanyagú festést végez Előre előkészített felületen, adott technikával díszítést készít
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 240 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 70%


A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, mely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes
letételével
Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő vizsgára
bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga

A Díszítő résszakképesítések:

Mázoló, lakkozó
Plakátragasztó
Szobafestő
Tapétázó

A Díszítő elágazások:

-

A Díszítő ráépülések:

Műemléki díszítő, festő

A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu