Erősáramú elektrotechnikus - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Erősáramú elektrotechnikus

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Erősáramú elektrotechnikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 522 01 1000 00 00
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Elektrotechnika-elektronika
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2011.08.25.
     Erosaramu_elektrotechnikus_11.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK149_Erosaramu_elektrotechnikus.pdf

Az Erősáramú elektrotechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Nyomtatott áramkört tervez számítógéppel
Műszaki rajzokat készít, használ
Dokumentációval előkészül az erősáramú szerelési feladatokra és dokumentálja az elvégzett munkát
Villamos mérőműszereket használ, méréseket végez
Egyenáramú, egy- és háromfázisú rendszeren villamos mennyiségek mérését végzi
Nem villamos mennyiségek mérését végzi
Erősáramú szakirányú villamos méréseket végez
Érintésvédelmi megoldásokat megvalósít, ellenőriz
Elektronikai áramkörök kialakítását végzi és ellenőrzi
Villamos gépeket és hajtásokat üzemeltet
Irányítástechnikai berendezéseket létesít, üzemeltet
Villamos műveket üzemeltet
Erősáramú installációs feladatokat végez
Energetikai számításokat és méréseket végez
Teljesítményelektronikai áramköröket üzemeltet
Alapvető villanyszerelési feladatokat végez
Motorvezérlési áramköröket létesít
Programozható logikai vezérlőket alkalmaz
Alapvető mechanikai alakításokat végez

Az Erősáramú elektrotechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2300

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 54 522 01 1000 00 00 azonosító számú, Erősáramú elektrotechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0900-11 Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Internetről szakmai dokumentumok letöltése, feldolgozása és dokumentáció készítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Rajz, műszaki dokumentáció olvasás, értelmezés, készítés
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Munkadarab vágása, megmunkálása kézi vagy gépi forgácsolással, furatok, elektromos és mechanikai kötések készítése, a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartásával, a feladattal összefüggő mechanikai és villamos mérések elvégzése, dokumentálása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 30%
     3. feladat 50%

0927-11 Áramkörök, áramköri feladatok tervezése, előkészítése, dokumentálása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Villamos fogyasztók (hőfogyasztók, motoros fogyasztók, világítási fogyasztók) áramköreinek és jellemzőinek meghatározása Adott kapcsolási rajz alapján mérőműszerek, alkatrészek kiválasztása. A fogyasztók üzembe helyezés előtti vizsgálatai. A vizsgáló áramkör összeállítása, a mérés elvégzése, a mérési eredmények dokumentálása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Elektrotechnikai, elektronikai számítások
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 60%

0928-11 Erősáramú szerelések végzése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Erősáramú installációs feladat elvégzése (A villamos hálózat kiépítése. Elosztószekrény mechanikai rögzítése, készülékek elhelyezése és bekötése. Villamos fogyasztók hálózatra történő csatlakoztatása, mérőhelyek kialakítása. Fogyasztásmérő és/vagy érintésvédelmi készülék bekötése, működésének ellenőrzése. Az EPH kialakítása és ellenőrzése)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 180 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

0929-11 Erősáramú mérések végzése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Adott feladat szerinti villamos mérések elvégzése (pl. adott áramkör be- és kimeneti jellemzőinek mérése, villamos gép üzemi jellemzőjének mérése, nem villamos mennyiség átalakító mérése stb.), a mérési eredmények jegyzőkönyvben történő rögzítése, értékelése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 150 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

0930-11 Erősáramú berendezések üzemeltetése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Korszerű (számítógépes, épületautomatizációs, mikroprocesszoros, mikrokontrolleres és PLC-s) irányított ipari folyamat irányítási részének adott kapcsolás alapján történő kialakítása, bekötése, működésének ellenőrzése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Erősáramú szakmai ismeretekhez kapcsolódó egyszerű számítási és rajzi feladatok végzése (villamos gépek, energetikai számítások, meddőkompenzáció, kisfeszültségű hálózatok méretezése, egyszerű zárlatszámítás, érintésvédelem, villanyszerelés témakörben)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Energetikai rendszer adott részének működés közbeni ellenőrzése, abban (a vizsgára létrehozott) hiba keresése, a hiba elhárítása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 40%
     3. feladat 30%


Az Erősáramú elektrotechnikus szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

Az Erősáramú elektrotechnikus résszakképesítések:

-

Az Erősáramú elektrotechnikus elágazások:

-

Az Erősáramú elektrotechnikus ráépülések:

-

Az Erősáramú elektrotechnikus szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu