Erőművi kazángépész - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Erőművi blokkgépész, Erőművi kazángépész

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerint



Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Erőművi kazángépész
A szakképesítés OKJ száma: 52 522 06 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Gépészet
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.08.13.
     SZVK098_Eromuvi_kazangepesz.pdf
Korábbi SzVK-k:
     021_SZVK102_Eromuvi_kazangepesz.pdf

Az Erőművi kazángépész szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Közreműködik az üzemi biztonság fenntartásában
Részt vesz az erőmű üzemeltetésében
Ellátja a munkaköréhez tartozó adminisztrációs feladatokat
Teljesíti az elıírt oktatási kötelezettségeit
Előkészíti a kazánt az üzembe helyezésre/indulásra
Üzembe helyezi a kazánt
Ellenőrzi a kazán rendeltetésszerű üzemmenetét
Részt vesz a kazán üzemeltetésében
Ellenőrzi és üzemelteti a kazán környezetvédelmi berendezéseit
Betartja és betartatja a tűz-, munka-, környezetvédelmi- és vagyonvédelmi előírásokat
Betartja a kezelési és technológiai utasításokat
Közreműködik/elvégzi a kazán tervszerű leállítását
Karbantartási feladatokat végez
Közreműködik az üzemzavarok elhárításában, a kivizsgálásokban

Az Erőművi kazángépész képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 800

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 52 522 06 0000 00 00 azonosító számú, Erőművi kazángépész megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0073-06 Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A biztonságos üzemeltetéssel összefüggő szabályok és előírások. Az erőmű biztonságának biztosítása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Erőművi gépek, berendezések üzemeltetési paraméterei, műszaki állapotának ellenőrzése. Ellenőrzések, próbák szabályai, MUT forgalmazás szabályai
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Erőművi gépek, berendezések üzemeltetési paraméterei, műszaki állapotának ellenőrzése. Ellenőrzések, próbák szabályai, MUT forgalmazás szabályai
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 45 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 35%
     2. feladat 30%
     3. feladat 35%

0138-06 Kazán ellenırzése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Mőszaki átadás, átvétel, üzembiztonság
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Üzemeltetéshez szükséges paraméterek ellenırzése, gız víztelenítı, kondenzvíz,
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Üzemeltetési állapotok naplózása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 40%
     3. feladat 20%

0139-06 Erımővi kazán üzembe állítása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Kezelési utasítás szerinti üzembe helyezés, üzembiztonság
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Kazán feltöltése, tüzelıanyagrendszer elıkészítése, begyújtás, felfőtés
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Kazán kitermelési állapotának jelentése. Automata üzemmód beállítása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 40%
     3. feladat 20%

0140-06 Erımővi kazán üzemeltetése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Kazán teljesítménye, technológiai utasítás, mőszaknapló
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Kazán mőszaki paramétereinek mérése, szabályozása. Hidraulikus rendszer, földgátrendszer ellenırzése méréssel. Környezetvédelmi berendezések üzemeltetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Üzemzavar jellemzıi, elhárítása. Technológiai ellenırzés. Környezetvédelmi feladatok
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 60%
     3. feladat 20%


Az Erőművi kazángépész szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Az Erőművi kazángépész résszakképesítések:

-

Az Erőművi kazángépész elágazások:

-

Az Erőművi kazángépész ráépülések:

-

Az Erőművi kazángépész szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Atomerőművi gépész
Energetikai operátor
Erőművi turbinagépész
Erőmővi villamosberendezés üzemeltetője


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu