Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó
A szakképesítés OKJ száma: 33 541 02 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (10. évfolyam után)
Szakmacsoport: Élelmiszeripar
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.01.23.
     SZVK413_Erjedes_es_uditoitalipari_termekgyarto.pdf

Az Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Felkészül a munkára
Előkészíti a munkafolyamatot
Alapméréseket végez
Eszközöket használ, gépeket kezel, berendezéseket üzemeltet
Előkészítő műveleteket végez
Szaturálást végez
Cefrét készít
Szűrést végez
Fermentációt végez
Speciális szakmai műveletet végez
Befejező műveleteket végez
Kiszerelést végez
Betartja a tevékenységére vonatkozó törvényeket, rendeleteket, utasításokat
Adminisztrációs munkát végez

Az Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az élelmiszer-ipari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.

VAGY

Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 33 541 02 0000 00 00 azonosító számú, Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0509-06 A munkakezdés feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Felkészülés a munkavégzésre, a munkaterület átvétele, a tisztítás, a csírátlanítás elvégzése a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírások betartásával.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

0510-06 Gyártás előkészítése és befejezése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Technológiai/termelési számítások elvégzése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Három különböző típusú termék csomagolása, tárolása, a keletkező hulladékok szakszerű kezelése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 25%
     2. feladat 75%

0511-06 Mérések, dokumentálás, gazdálkodás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Alapanyag-, gyártásközi- és késztermék-vizsgálat elvégzése megadott anyagokból és módszerekkel, a mérési adatok dokumentálása, összesítő jelentés elkészítése.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Gazdálkodási, vállalkozási, kereskedelmi és marketing alapismeretek.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20perc, válaszadási idő 10 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 75%
     2. feladat 25%

0518-06 Erjedés- és tartósítóipari nyersanyag-feldolgozás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Nyersanyagok tisztítása, dúsítása, vízelvonás
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

0562-06 Erjedés- és boripari nyersanyag-feldolgozás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Hőtani műveletek (hőcsere, besűrítés) módjai. Csomagolóanyagokkal szembeni követelmények. Megadott ital töltési módjának meghatározása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

0563-06 Erjedési gyártás előkészítés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Adott nyers-, pót-, segéd-, és kiegészítő anyagokhoz, a megfelelő előkészítő műveletek megválasztása.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

0564-06 Cefrekészítés, szűrés, fermentálás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Cefrekészítés, szűrés, fermentálás
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

0565-06 Erjedéses termékgyártás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Erjedésipari gyártástechnológiák és hozzá kapcsolódó higiéniai szabályok betartása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Adott termékgyártás végrehajtása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 240 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 70%


Az Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró
vizsga eredményes letételével

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás


Az Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó résszakképesítések:

Ecetgyártó
Élesztőgyártó
Gyümölcspálinka-gyártó
Keményítőgyártó
Sörgyártó
Szesz- és szeszesitalgyártó
Szikvízgyártó
Üdítőital- és ásványvízgyártó

Az Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó elágazások:

-

Az Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó ráépülések:

-

Az Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Borász
Édesipari termékgyártó
Élelmiszeripari technikus
Tartósítóipari termékgyártó


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu