Erdésztechnikus - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Erdészeti és vadgazdálkodási technikus

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Erdésztechnikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 623 01 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Mezőgazdaság
Jegyzékbe kerülés éve: 2001
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.04.29.
     SZVK390_Erdesztechnikus_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK393_Erdesztechnikus.pdf

Az Erdésztechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Feltárja az erdei ökoszisztéma élő tényezőit
Termőhelyfeltárást végez
Fafeldolgozást végez
Szaporítóanyagot állít el
Erdősítést végez
Elvégzi az erdőművelési munkákat
Végzi az erdővédelmi munkákat
Ellátja a környezetvédelmi tennivalókat
Erdő-és fatömegbecslést végez
Végzi az erdőhasználati tevékenységet
Fakitermelést végez, irányít
Gépek üzemeltetését és karbantartását látja el
Vadgazdálkodási tevékenységet folytat

Az Erdésztechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 54 623 01 0000 00 00 azonosító számú, Erdésztechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1671-06 Az erdei ökoszisztéma

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Fás növények, lágyszárú növények, erdőtársulás csoportok, rovarok, gerinces állatok, vadnyomok felismerése preparátumról, képről, élő anyagról,
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Tanult növények, állatok elterjedése, élőhelyigénye, jelentősége, jellemzése, a termőhelyi tényezők meghatározása és jellemzése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

1672-06 Erdőművelés (szaporítóanyag-termesztés, erdősítés,

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Maggyűjtés, magkezelés, magtárolás, magvizsgálat, magvetés, csemetenevelés, csemete kiemelés, csemetetárolás, mesterséges és természetes erdősítés, erdőnevelés, erdővédelem
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szaporítóanyag-termesztési elméleti ismeretek, magszükséglet számítás, mesterséges és természetes erdősítés, erdőnevelés, erdővédelem
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

1676-06 Vadgazdálkodás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A vadgazdálkodás helye, jelentősége, jogi környezete; a vadfajok élőhelyigénye és életmódja; vadászati módok; vadászfegyverek használata, vadállomány-szabályozás; vadtakarmányozás és élőhely-gazdálkodás; zárt téri vadtartás; mesterséges vadtenyésztés
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1675-10 Erdőhasználat, fafeldolgozás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Fadöntés, gallyazás, darabolás, közelítés közelítőgéppel, rakodás rakodógéppel, választékolás, készletezés, számbavétel, rövid távú erdőhasználati tervek készítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A fakitermelés és faanyagmozgatás alapfogalmai, tevékenységi köre, az erdőhasználat tervezése, a fafeldolgozás alapanyagai és termékei, fűrész- és lemezipari gyártástechnológiák
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

1677-10 Gazdálkodás, vezetés, szervezés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Gazdasági ismeretek, vezetési ismeretek, szervezési ismeretek, vállalkozói ismeretek, jogi ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1679-10 Biztonságos munkavégzés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A biztonságos munkavégzés feltételei, az egészséges munkahely, az egészségvédelmi eszközök, berendezések, az EBSZ szabályai.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az EBSZ szabályainak alkalmazása a képzés moduljainak gyakorlati vizsgáin (Más modulok gyakorlati vizsgájával együtt kell végrehajtani) Minden olyan gyakorlati vizsgafeladaton, amelyen a balesetelhárítási szabályok betartása értékelhető, a feladat végrehajtásának értékelésében a biztonságos munkavégzés szempontjainak betartását is értékelni kell. Az értékelést az adott vizsgafeladat értékelésében kell figyelembe venni. Ha a vizsgázó a feladat végrehajtása során a saját vagy más személyek testi épségét veszélyezteti, a vizsgát a vizsgabizottság haladéktalanul megszakítja, és a vizsgázó teljesítményét 0%-kal értékeli.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: Az adott modul vizsgájának időtartamával azonos.

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%
     2. feladat 0%

1680-10 Erdőbecslés, erdőrendezés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Erdőállományok élőfakészletének, egyes fák, és kitermelt faanyag térfogatának meghatározása különböző módszerekkel. Az erdőterv tartalma, használata. Erdőtervi térkép használata, területazonosítás térkép segítségével. Területmérés, területkitűzés
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2587-10 Erdőgazdasági gépek üzemeltetése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Erőgépek, erdőgazdasági gépek beállítása, működtetése, használatuk szabályai és a használatukat befolyásoló tényezők.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%


Az Erdésztechnikus szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével
„T” kategóriára vagy „B” kategóriára érvényes járművezetésre jogosító engedély
Iskolarendszerű képzésben a jogosítvány a szakmai vizsgára történő felkészítéssel együtt is megszerezhető

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
„T” kategóriára vagy „B” kategóriára érvényes járművezetésre jogosító engedély

Az Erdésztechnikus résszakképesítések:

-

Az Erdésztechnikus elágazások:

-

Az Erdésztechnikus ráépülések:

-

Az Erdésztechnikus szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Erdészeti szakmunkás


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu