Épület- és építménybádogos - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Bádogos

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Épület- és építménybádogos
A szakképesítés OKJ száma: 31 582 07 0010 31 01
A szakképesítés szintje: Középszintű (8. évfolyam után)
Szakmacsoport: Építészet
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2011.07.12.
     Badogos_11.pdf

Az Épület- és építménybádogos szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A bádogos szakember vízelvezető szerkezeteket készít és szerel (függő- és fekvőeresz csatornát, attika- és
sédcsatornát lefolyócsövekkel)
Elkészíti és felszereli a kemény héjazású és lágyfedésű tetők bádogos szerkezeteit
Vonalas szerkezeteket készít a különböző héjazású tetőkhöz, kőműves szerkezetekhez (szegélyek, párkányok,
fallefedések)
Kiselemes és tábla fémlemez fedéseket készít különböző tetőalakzatokra, kupolákra, tornyokra, homlokzatra
Gépészeti berendezések burkolatait, légcsatornákat elkészíti és felszereli
Díszítő bádogos szerkezeteket készít és felszerel
A bádogos a munkája előkészítéséhez felmérést végez, illetve a műszaki dokumentációk alapján a szükséges
anyagmennyiséget meghatározza
Hőszigetelő réteget szerel csővezetéken
Hőszigetelő réteget szerel tartályon, készüléken, füstgázvezetéken
Hőszigetelő réteget szerel kazánon, porleválasztón
Védőburkolatot szerel csővezetéken
Védőburkolatot szerel tartályon, készüléken, füstgázvezetéken
Védőburkolatot szerel kazánon, porleválasztón
Beépített szigetelésű burkolatot szerel csőszerelvényeken
Vízvetőket, rozettákat szerel
A hulladékot fajtánként összegyűjti, munkahelyét takarítja

Az Épület- és építménybádogos képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.

VAGY

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2300

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 31 582 07 0010 31 01 azonosító számú, Épület- és építménybádogos megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


6234-11 Építőipari közös tevékenység

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A munkavégzés komplex feltételei, munka- és balesetvédelmi előírások, környezetvédelmi- és hulladékkezelési ismeretek alkalmazása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Földszinti alaprajz rajzi jelöléseinek értelmezése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Munkajogi és vállalkozási ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 40%
     3. feladat 20%

6238-11 Épület- és építménybádogos alapfeladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Különböző szelvényű csőelemek hossztoldása (korcolással, forrasztással, átlapolással)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 150 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Különböző szelvényű csatornaelemek hossztoldása (korcolással, forrasztással, átlapolással)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 150 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

6239-11 Épület- és építménybádogos feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Épületbádogos-szerkezetek (vízgyűjtő és vízlevezető szerkezetek), vonalas szerkezeti elemek készítése, szerelése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 150 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Fémlemezfedés tető modellen
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 150 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Tető- vagy homlokzati rajz alapján vázlatrajz készítése, anyagszükséglet számítás
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Anyagfelhasználás és gyártásismeret
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 35%
     2. feladat 35%
     3. feladat 20%
     4. feladat 10%


Az Épület- és építménybádogos szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, mely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes
letételével
Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő vizsgára
bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga

A Bádogos résszakképesítések:

-

A Bádogos elágazások:

Épület- és építménybádogos
Ipari szigetelő-bádogos

A Bádogos ráépülések:

Díszműbádogos

Az Épület- és építménybádogos szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Építményszigetelő
Tetőfedő


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu