Építményzsaluzat-szerelő - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Építményzsaluzat és fémállvány szerelő

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Építményzsaluzat-szerelő
A szakképesítés OKJ száma: 31 582 05 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (8. évfolyam után)
Szakmacsoport: Építészet
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.08.13.
     SZVK192_Epitmenyzsaluzat_szerelo.pdf

Az Építményzsaluzat-szerelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Szervezi, előkészíti a munkát
Ellenőrzi a fogadószerkezetet a rendszerzsaluzathoz
Zsaluzat előkészítést végez függőleges-, vízszintes- és ferdesíkú beton és vasbeton
szerkezetekhez (rendszerzsaluzatból)
Zsaluzza a helyszíni monolit beton és vasbeton szerkezetet
Helyszíni beton és vasbeton munkát végez
Bontja a zsaluzatot
Zsaluanyagot mozgat
Zsaluzással kapcsolatos rendszerállványokat épít, elhelyez és bont
Speciális zsaluzatot készít, szerel, mozgat és bont
Átadja a munkát
Hagyományos zsaluzatot készít és bont

Az Építményzsaluzat-szerelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.

VAGY

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

45%-elmélet
55%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 800

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 31 582 05 0000 00 00 azonosító számú, Építményzsaluzat-szerelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0459-06 Építőipari közös feladatok I.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Kiviteli tervek alapján anyagmennyiség meghatározása, majd rögzítése számítógépen
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat megtervezése (időterv)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Munka- és balesetvédelmi előírások, környezetvédelmi és hulladékkezelési ismeretek alkalmazása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 45%
     3. feladat 25%

0460-06 Hagyományos zsaluzat készítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Kapott dokumentáció alapján zsalutáblák készítése, egyszerű zsaluzat építése, bontása (csoportos feladat)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Építészeti műszaki rajz alapján zsaluzati rajz készítése, hagyományos zsaluzatok felhasználási területei, technológiája
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 60%
     2. feladat 40%

0482-06 Monolit beton készítése I.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Zsaluzási technológia kiválasztása, adott szerkezet zsaluzatának, betonozó munkájának elkészítése (csoportos feladat), beton utókezelése, méret- és alakellenőrzése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 150 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

0483-06 Zsaluzat építése, mozgatása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Rendszerzsaluzatok és állványrendszerek szereléséhez, mozgatásához szükséges gépek, eszközök, szerszámok kiválasztása, bemutatása, használata (tanműhelyben)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 105 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Zsaluzatok munkahelyi tisztítása, kezelése, javítása, betonfelület javítása a szükséges anyagok, eszközök kiválasztását követően (csoportos feladat tanműhelyben)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

0484-06 Rendszerzsaluzat készítése, bontása I.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Rendszerzsaluzatok és állványrendszereinek csoportosítása (felhasználási területük, anyaguk, teherbírásuk, mozgathatóságuk stb. alapján), felhasználása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Vasbeton szerkezetekre, kizsaluzott felületre, zsaluzatokra vonatkozó minőségi követelmények meghatározása, minőség ellenőrzése, eltérések javítási formái
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 75 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 60%

0886-06 Általános vállalkozási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Számla-, nyugtakibocsátás
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Vállalkozásindítás, piackövetés
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%


Az Építményzsaluzat-szerelő szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Az Építményzsaluzat-szerelő résszakképesítések:

Zsaluzóács

Az Építményzsaluzat-szerelő elágazások:

-

Az Építményzsaluzat-szerelő ráépülések:

-

Az Építményzsaluzat-szerelő szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Ács, állványozó
Kőműves


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu