Építési műszaki ellenőr II. - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Építési műszaki ellenőr II.
A szakképesítés OKJ száma: 61 582 01 0100 52 01
A szakképesítés szintje: Középszintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Építészet
Jegyzékbe kerülés éve: 2000
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.01.21.
     SZVK189_Epitesi_muszaki_ellenor_I_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK189_Epitesi_muszaki_ellenor_I_09.pdf

Az Építési műszaki ellenőr II. szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési szerelési munka szakszerűségét a jogerős és
végrehajtható építési (létesítési) engedély, illetve műemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedélyes a hozzá
tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervdokumentáció alapján
Ellenőrzi az építmény kitűzésének helyességét, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb
felmérések, vizsgálatok megtörténtét
Ellenőrzi az építési naplót, a bejegyzéseket és egyéb jegyzőkönyveket ellenjegyzi, illetőleg észrevételezi
Az építési naplóban feltünteti a hibákat, hiányosságokat és eltéréseket
Az építtető részére javaslatokat tesz a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt
tervváltoztatásokkal kapcsolatosan
A munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzését elvégzi
Részt vesz a műszaki átadás-átvételi és birtokbavételi eljárásban
Ellenőrzi az egyes építményfajták műszaki teljesítményjellemzőit
Ellenőrzi a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartását
Ellenőrzi a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétét
Elvégzi a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálását az építési naplóban
Műszaki kérdésekben elvégzi az építtető döntéseinek előkészítését
Műszaki kérdésekben javaslatot tesz pl. szakértő bevonására
Ellenőrzi a pénzügyi elszámolásokat, felméréseket
Elkészíti az építőipari kivitelezési tevékenység teljesítésének igazolását
Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több vállalkozó kivitelező végzi, összehangolja a felelős műszaki
vezetők tevékenységét, és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák vonatkozásában az
egyes kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok a használatbavételi engedély iránti kérelem
benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak
Az építtetőt haladéktalanul értesíti hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést
befolyásoló minden körülményről
Az építési műszaki ellenőr II. feladatköre a külön jogszabályban az építési beruházásokra megállapított
nemzeti értékhatárt meg nem haladó építési munkák ellenőrzésére terjed ki a szakmagyakorlási szakirányhoz
igazodó korlátozások figyelembevétele mellett.

Az Építési műszaki ellenőr II. képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: építményfajtának megfelelő szakirányú középfokú végzettség, az egyes építményfajtáknak megfelelő szakirányú technikusi oklevél, illetőleg a technikusi képzés szüneteltetésének időszakában a szakirányú szakközépiskolai érettségi bizonyítvány [Magasépítés (É) Mélyépítés és mélyépítési műtárgyak (M) Építmény- és épületgépészet (G) Építmény- és épületvillamosság (V) szakmagyakorlási szakirányoknak megfelelő végzettség]
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 500

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 61 582 01 0100 52 01 azonosító számú, Építési műszaki ellenőr II. megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1084-06 Alapozó építési műszaki ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Építési műszaki ismeretek alkalmazása a műszaki ellenőrzés folyamatában
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1085-06 Építési műszaki ellenőri feladatok I.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Építési szabvány-, minőségügyi ismeretek, jogi és gazdasági ismeretek alkalmazása a műszaki ellenőrzés folyamatában
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A műszaki ellenőrzés gyakorlata és technikája (Építési műszaki ellenőrnek a munkaterület átadás-átvétele, illetve műszaki átadás-átvétele során ellátandó feladatai. Építési napló vezetésének formai és tartalmi követelményei.)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 60%
     2. feladat 40%


Az Építési műszaki ellenőr II. szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Az Építési műszaki ellenőr I. résszakképesítések:

Építési műszaki ellenőr II.

Az Építési műszaki ellenőr I. elágazások:

-

Az Építési műszaki ellenőr I. ráépülések:

-

Az Építési műszaki ellenőr II. szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu