Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns
A szakképesítés OKJ száma: 54 524 01 0010 31 03
A szakképesítés szintje: Középszintű (8. évfolyam után)
Szakmacsoport: Vegyipar
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.08.13.
     SZVK178_Laboratoriumi_technikus.pdf

Az Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Befejező műveleteket végez
Kiértékeli az elvégzett vizsgálatokat
Dokumentációs feladatokat végez
Felkészül és megtervezi a napi munkáját
Mintákat vesz vagy átveszi a vizsgálandó mintákat
Előkészíti a munkafolyamatot
Beméri az anyagokat
Elvégzi a minták előírás szerinti vizsgálatait
Veszélyes anyagokat vizsgál
Felméri a vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek, anyagok, mérőműszerek, eszközök
mennyiségi és minőségi állapotát
Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
Betartja a minőségbiztosítási rendszer előírásait, és jelzi az eltéréseket
Oktatásokon, továbbképzéseken vesz részt
Félüzemi kísérleteket végez
Orvos laboratóriumi vizsgálatokat végez
Elvégzi a kísérleti és gyógyhatású anyagok pharmakológiai vizsgálatát
Szárított növényi részek, virág és termés alapján meghatározza a teljes növényt
Meghatározza a mérgezést befolyásoló tényezőket
Alkalmazkodik az élelmiszeripari laboratóriumok speciális igényeihez
Alkalmazza az érzékszervi vizsgálatok fiziológiai alapjait
Meghatározza az élelmiszeripari tápanyag romlékonyságának jellemzőit
Vizsgálatokat végez az élelmiszerek csomagolásának minősítésére
Speciális gyógyszerészeti, laboratóriumi vizsgálatokat végez
Gyógyszergyártási műveleteket végez
Közreműködik kárelhárítási tervek készítésében
Mérései alapján meghatározza a mérgezést okozó fajt, fajokat
Elkészíti a gyógyszerformát, kiszereli
Részt vesz a gyógyszerkutatás és gyógyszerfejlesztés folyamataiban
Helyszíni méréseket végez
Elvégzi a mezőgazdasági termékek minőségvizsgálatát
Előkészíti a gombavizsgálati munkafolyamatot
Elvégzi a vizsgálatokat

Az Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 700

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 54 524 01 0010 31 03 azonosító számú, Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


2057-06 Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságainak ismertetése, fizikai kémiai folyamatok, diagramok, adatok leíró értelmezése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 150 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Környezetvédelem, biztonságtechnika, tűzvédelem, egészségvédelem
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Mikrobiológia, élelmiszerhigiénia
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Élelmiszerek ellenőrzése és minősítése, mikrobiológiai vizsgálatok, élelmiszerhigiéniai vizsgálatok
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 240 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 25%
     2. feladat 15%
     3. feladat 30%
     4. feladat 30%


Az Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

A Laboratóriumi technikus résszakképesítések:

Általános laboráns

A Laboratóriumi technikus elágazások:

Élelmiszeripari laboráns
Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns
Általános vegyipari laboratóriumi technikus
Drog és toxikológiai laboratóriumi technikus
Élelmiszerminősítő laboratóriumi technikus
Gyógyszeripari laboratóriumi technikus
Környezetvédelmi és vízminőségi laboratóriumi technikus
Mezőgazdasági laboratóriumi technikus
Gombatoxikológus

A Laboratóriumi technikus ráépülések:

Farmakológus

Az Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Vegyipari technikus


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu