Élelmezési menedzser - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Élelmezési menedzser
A szakképesítés OKJ száma: 52 811 01 0001 54 01
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Vendéglátás-idegenforgalom
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.08.13.
     SZVK333_Elelmezesvezeto.pdf

Az Élelmezési menedzser szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az élelmezésvezető"rendeletileg szabályozott" feladata: a HACCP rendszer bevezetése és műödésének irányítása és ellenőzése az élelmezés területén
Irányítja és ellenőzi az élelmezési üzem munkáját
Alkalmazza a külön jogszabályban meghatározott napi energia- és tápanyag-beviteli, illetve élelmiszer-felhasználási ajánlásokat
Étlapot tervez, figyelembe véve a napi étkezések számát, a tárgyi és személyi feltételeket, a rendelkezésre álló pénzkeretet, a változatosságot és az idényszerűséget
Elvégzi az előírt ügyviteli adminisztrációs feladatokat
Árurendelést végez, raktári készletet kezel, utalványoz, élelmezési költségelszámolást
végez
Kezeli a dokumentációt és a dolgozók egészségügyi igazolásait
Az Élelmezési menedzser a hazai élelmezés, táplálkozás és HACCP rendszer követelményeit érvényre juttatja
Szakszerűn tervez és megvalósít: minőségbiztosítást, technológiát, eszközrendszert,
működést, irányítást, ellenőrzést
Biztosítja az életkoroknak, kórállapotnak megfelelőétrendet, diétát
Szervezési, vezetési, menedzseri, humán-és marketing feladatait felkészülten,
szakszerűn végzi
A munkajogi, munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűvédelmi, környezetvédelmi követelményeket érvényesíti
Elégedettség vizsgálatokat végez
Ellenőrzi a gépek, eszközök, használatát, áruforgalmat, leltárt, ellátmányt
Pénzügyi, számviteli, ügyviteli előírásokat betartja és betartatja

Az Élelmezési menedzser képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: -
Szakmai előképzettség: 52 811 01 0000 00 00 Élelmezésvezető, vagy 54 761 02 Gyermekgondozó-nevelő 54 762 01 Szociális segítő 54 762 02 Szociális szakgondozó 54 146 01 0000 00 00 Egészségügyi gyakorlatvezető 54 723 01 1000 00 00 Ápoló 52 341 04 1000 00 00 Kereskedelmi ügyintéző 52 341 05 1000 00 00 Kereskedő 52 811 02 0000 00 00 Vendéglős

VAGY

Előírt gyakorlat: 2 év élelmezési területen szerzett szakmai gyakorlat
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 1000

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 52 811 01 0001 54 01 azonosító számú, Élelmezési menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1518-08 Menedzseri feladatok végzése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Szervezés és vezetéselmélet, humán menedzsment, marketingmenedzsment
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Informatika, logisztika, munkavédelem, tűzvédelem, elsősegélynyújtás,
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

1519-08 Táplálkozástudomány- és minőségbiztosítás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Táplálkozástudományi és minőségbiztosítási ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1520-08 Vezetés, szervezés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Étlaptervezés számítógép segítségével
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%


Az Élelmezési menedzser szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Az Élelmezésvezető résszakképesítések:

-

Az Élelmezésvezető elágazások:

-

Az Élelmezésvezető ráépülések:

Élelmezési menedzser

Az Élelmezési menedzser szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Vendéglős


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu