Elektromos gép- és készülékszerelő - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Elektromos gép- és készülékszerelő

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Elektromos gép- és készülékszerelő
A szakképesítés OKJ száma: 31 522 01 1000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (8. évfolyam után)
Szakmacsoport: Elektrotechnika-elektronika
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2011.08.25.
     Elektromos_gep_es_keszulekszerelo_11.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK146_Elektromos_gep_es_keszulekszerelo.pdf

Az Elektromos gép- és készülékszerelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Villamos mérőműszereket használ, méréseket végez
Egyenáramú, egy- és háromfázisú rendszeren villamos mennyiségek mérését végzi
Nem villamos mennyiségek mérését végzi
Szakirányú villamos méréseket végez
Villamos gépeket üzemeltet, javít, szerel, illetve előkészít
Transzformátorokat üzemeltet, javít, készít
Aszinkrongépeket üzemeltet, javít
Egyenáramú gépeket üzemeltet, javít
Szinkrongépeket üzemeltet, javít
Különleges gépeket alkalmaz, üzemeltet

Az Elektromos gép- és készülékszerelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.

VAGY

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2300

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 31 522 01 1000 00 00 azonosító számú, Elektromos gép- és készülékszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0900-11 Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Internetről szakmai dokumentumok letöltése, feldolgozása és dokumentáció készítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Rajz, műszaki dokumentáció olvasás, értelmezés, készítés
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Munkadarab vágása, megmunkálása kézi vagy gépi forgácsolással, furatok, elektromos és mechanikai kötések készítése, a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartásával, a feladattal összefüggő mechanikai és villamos mérések elvégzése, dokumentálása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 30%
     3. feladat 50%

1396-11 Mérőműszerek használata, mérések végzése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Adott feladat szerinti villamos mérések (pl. adott áramkör be- és kimeneti jellemzői, villamosgép üzemi jellemzői, nem villamos mennyiség átalakító), a mérési eredmények jegyzőkönyvben történő rögzítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1397-11 Villamos gépek előkészítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Adott feladat szerinti villamos gép tekercselésének elkészítése, elhelyezése a vastesten (transzformátor vastestén vagy forgógép álló-, illetve forgórészén), a szükséges be- és elkötések elvégzése, az elkészített villamos gép tekercseinek ellenőrzése méréssel
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Hibás villamos gép mechanikus, illetve villamos hiba megállapításának végzése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 60%
     2. feladat 40%

1398-11 Villamos készülékek szerelése, javítása, üzemeltetése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Adott feladat szerinti villamos készülék vagy fűtőberendezés hibájának megállapítása, a hibás berendezés javítása, javítás utáni ellenőrzése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Környezetvédelmi és hulladékkezelési előírások alkalmazása konkrét, a vizsgafeladatban megadott szituációkban
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 70%
     2. feladat 30%

1399-11 Villamos berendezések védelmének létesítése, működtetése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Adott feladat szerinti érintésvédelmi, illetve túláramvédelmi rendszer kialakítása, bekötése, ellenőrzése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Adott feladat szerinti elektromechanikus vezérlés, illetve motorvezérlés kialakítása, bekötése vagy hibakeresés és hibaelhárítás elektromechanikus vezérlésben, illetve motorvezérlésben. A működés ellenőrzése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%


Az Elektromos gép- és készülékszerelő szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

Az Elektromos gép- és készülékszerelő résszakképesítések:

-

Az Elektromos gép- és készülékszerelő elágazások:

-

Az Elektromos gép- és készülékszerelő ráépülések:

-

Az Elektromos gép- és készülékszerelő szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Elektronikai műszerész
Villanyszerelő


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu