Elektromechanikai műszerész - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Elektromechanikai műszerész

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Elektromechanikai műszerész
A szakképesítés OKJ száma: 33 521 01 1000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (10. évfolyam után)
Szakmacsoport: Elektrotechnika-elektronika
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.02.05.
     SZVK145_Elektromechanikai_muszeresz_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK145_Elektromechanikai_muszeresz.pdf

Az Elektromechanikai műszerész szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Nem elektromos hibát tár fel és javít
Elektromos hibát tár fel és javít
Elektromechanikai berendezéseken méréseket végez
Fémipari megmunkálást végez
Beülteti az elektromechanikai alkatrészeket
NYÁK lemezt készít
Beforrasztja az elektromechanikai alkatrészeket
Berendezésbe szereli az elkészült áramkört

Az Elektromechanikai műszerész képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.

VAGY

Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség, vagy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (4) bekezdése szerint – kizárólag szakképzési évfolyamon megszervezett szakiskolai nevelésben és oktatásban részt vevő tanulók esetében – a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 33 521 01 1000 00 00 azonosító számú, Elektromechanikai műszerész megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0900-06 Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Internetről szakmai dokumentumok letöltése, belőle prezentáció készítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Egyszerű munkaműveletek (szöveges és rajzi) tervezése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Mérések végzése mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel, a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartásával
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Munkadarab vágása, megmunkálása kézi vagy gépi forgácsolással, furatok, elektromos és mechanikai kötések készítése, a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartásával
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 135 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 20%
     3. feladat 30%
     4. feladat 30%

0921-06 Ügyfélkapcsolati tevékenység végzése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Esettanulmány elemzése a vállalkozások indításáról, működéséről, megszüntetéséről vagy megadott feltételek alapján a vállalkozási forma kiválasztása, indításának, működtetésének megtervezése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A piackutatás módszereinek és a marketingtevékenység eszközeinek bemutatása megadott célok és feltételek alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A telephely, üzlet működésére vonatkozó jogszabályi előírások ismertetése és értelmezése, a mindennapi gyakorlatban való alkalmazásuk
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: A vállalkozásokhoz szükséges dokumentumok ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: A vállalkozásokkal kapcsolatos jogszabályok alkalmazása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 6. vizsgafeladat: Minőségbiztosítási szempontok érvényesítése a vállalkozásban
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 20%
     3. feladat 10%
     4. feladat 10%
     5. feladat 20%
     6. feladat 10%

0922-06 Elektromechanikai hiba javítása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Vizsgálat a javítandó elektromechanikus készüléken szemrevételezéssel és mérőműszerrel
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Dokumentáció alapján szisztematikus hibakeresés elvégzése. A megfelelő mérőműszerek és eszközök segítségével hiba behatárolása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Hibás elektromechanikai alkatrész, modul vagy panel cseréje
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Elektromos és mechanikai kötések alkalmazása konkrét szituációkban
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: A javított elektromechanikus készülék, berendezés üzembe helyezése, jellemző értékeinek beállítása, tesztelése, tesztprogramok futtatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 6. vizsgafeladat: Munka- és tűzvédelmi előírások alkalmazása konkrét szituációkban
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 30%
     3. feladat 15%
     4. feladat 15%
     5. feladat 10%
     6. feladat 10%

0923-06 Elektromos mérés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A villamos mérés előkészítése. Az adott mérési feladathoz szükséges mérőeszközök és berendezések kiválasztása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A villamos mérés elvének leírása és blokkvázlatának elkészítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Villamos mérések elvégzése a mérési utasítás alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Az előírt villamos paraméterek beállítása a mérési utasítás alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: Munka- és tűzvédelmi előírások alkalmazása konkrét szituációkban
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 6. vizsgafeladat: Mérési jegyzőkönyv készítése, tekintettel a mérés reprodukálhatóságára
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 15%
     2. feladat 10%
     3. feladat 30%
     4. feladat 15%
     5. feladat 10%
     6. feladat 20%


Az Elektromechanikai műszerész szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

Az Elektromechanikai műszerész résszakképesítések:

-

Az Elektromechanikai műszerész elágazások:

-

Az Elektromechanikai műszerész ráépülések:

-

Az Elektromechanikai műszerész szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Elektronikai műszerész


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu