Drog- és toxikológiai technikus - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Drog- és toxikológiai technikus

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Drog- és toxikológiai technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 524 02 0001 54 02
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Vegyipar
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.08.13.
     SZVK182_Vegyipari_technikus.pdf

A Drog- és toxikológiai technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Átveszi és megtervezi a munkafolyamatokat
Előkészíti a gyártási és/vagy vizsgálati munkafolyamatot
Előkészíti, előkészítteti a munkavégzéshez szükséges alapanyagokat
A technológiai előírás szerint legyártja, legyártatja a terméket
Mintát vesz, vetet a minőségellenőrzéshez
Elvégzi a gyártásközi/végtermék minőségellenőrzését
Dokumentációs feladatokat végez
Közreműködik a fejlesztési feladatokban
Az adott terület minőségpolitikájának megfelelően dolgozik
Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
Oktatásokon, továbbképzéseken vesz részt
Előíratokat, hazai és nemzetközi szabványokat, műszaki dokumentációkat, technológiai
Biotechnológiai gépeket, berendezéseket működtet
Biotechnológiai műveleteket hajt végre
Ismeretlen növényt azonosít
Használja az érvényes géprajzi ábrázolás szabványait, a technológiai
Gépelemeket, gépegységeket tervez, vagy kiválaszt
Papír- és feldolgozó ipari termékek minőség-ellenőrző vizsgálatát végzi
Papíripari gyártó és feldolgozó gépeket üzemeltet
Gáz-, hő- és tüzeléstechnikai vizsgálatokat végez
Szerelési feladatokat lát el
Ismeri a szénhidrogén-kutatás, fúrás, termelés, előkészítés lépéseit
Papíripari anyagvizsgálatokat, értékeléseket végez
Önálló felelősként dolgozik a vegyipar és rokon iparágak területén
Ellenőrzi a gyártás folyamata közben az előírt technológia betartását
Szakszerű információt szolgáltat a gyártott termékről
Műszaki koordinátorként részt vesz a különféle gyártási folyamatok előkészítésében
Kapcsolatot tart a fogyasztókkal, vagy a fogyasztói kapcsolatok felelőseivel
Kidolgozza a vállalat minőségi politikáját

A Drog- és toxikológiai technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: -
Szakmai előképzettség: 54 524 02 1000 00 00 Vegyipari technikus
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 600

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 54 524 02 0001 54 02 azonosító számú, Drog- és toxikológiai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


2066-06 Drog- és toxikológiai technikus feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Drogok előkészítése feldolgozásra, drogfeldolgozás, hatóanyag kinyerése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Munka toxikus anyagokkal, határértékek, a toxikus anyagokhoz kapcsolódó előírások alkalmazása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Drogok azonosítása, vizsgálata, morfológiai leírása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Toxikus anyagokkal való munka, toxikus anyagok kimutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 25%
     2. feladat 25%
     3. feladat 20%
     4. feladat 30%


A Drog- és toxikológiai technikus szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáróvizsga eredményes letételével

A Vegyipari technikus résszakképesítések:

Gyógyszer-készítménygyártó
Vegyianyaggyártó

A Vegyipari technikus elágazások:

-

A Vegyipari technikus ráépülések:

Biotechnológus technikus
Drog- és toxikológiai technikus
Papíripari technikus
Vegyipari minőségbiztosítási technikus

A Drog- és toxikológiai technikus szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Gumiipari technológus
Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője
Laboratóriumi technikus
Papírgyártó és -feldolgozó 4


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu