Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó
A szakképesítés OKJ száma: 55 761 01 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Felsőfokú (érettségivel)
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2009.09.10.
     SZVK018_Csecsemo_es_gyermeknevelo_gondozo_09.pdf

A Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Gyermekellátási alapfeladatokat lát el
Elvégzi a gyermek napközbeni ellátásba kerülésével kapcsolatos feladatokat
Gondozási/nevelési feladatokat lát el a 0-3 éves korú csecsemők és kisgyermekek körében
Csecsemő és gyermek alapápolási feladatokat lát el
Dokumentációs feladatokat lát el

A Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: 30 -60
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű

Az 55 761 01 0000 00 00 azonosító számú, Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1868-06 Gyermekellátási alapfeladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Napi gondozási feladatok ellátása gyermekellátó intézményben
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A gyermeki fejlődés és a fejlődést segítő módszerek bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A szociális gondozás dilemmáinak értelmezése egy esetleírás alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 35%
     2. feladat 35%
     3. feladat 30%

1869-06 A napközbeni gyermekellátásba kerülés feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A gyakorlati tapasztalatok alapján bemutatni a gyermek ellátásba kerülésével kapcsolatos feladatokat
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1870-06 Gyermeknevelési és gondozási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Tapasztalatok felhasználásával bemutatni a játék jelentőségét a 0-3 éves korú kisgyermekek fejlődésben
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1871-06 Egészségnevelési, az egészséges és beteg gyermekkel kapcsolatos

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Demonstrációs teremben bemutatni a gyermekellátásban alkalmazható alapápolási feladatot
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1872-06 Csecsemők és kisgyermekek ellátásához kapcsolódó dokumentációs

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A gyakorlati tapasztalatok alapján bemutatni az egyéni fejlesztési terv szempontjait
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%


A Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével
A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás. Az ajánlott képzési programban előírt terjedelemben és határidőre elkészített szakdolgozat leadása

Az ajánlott képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás (a szakmai gyakorlat 20%-a elméletigényes gyakorlat, 40%-a demonstrációs/gyakorló termi gyakorlat, 530 óra összefüggő intézményi – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben letöltött – gyakorlat tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával)

A személyes gondoskodás területén dolgozók képzése esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével
A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás. Az ajánlott képzési programban előírt terjedelemben és határidőre elkészített szakdolgozat leadása
Az ajánlott képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás (a szakmai
gyakorlat 20%-a elméletigényes gyakorlat, 40%-a demonstrációs/gyakorló termi gyakorlat, 360 óra intézményi – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben letöltött – gyakorlat tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával)

A Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó résszakképesítések:

-

A Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó elágazások:

-

A Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó ráépülések:

-

A Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Gyermekgondozó-nevelő


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu