Csatornamű-kezelő - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Csatornamű-kezelő, Víz- és csatornaműkezelő

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Csatornamű-kezelő
A szakképesítés OKJ száma: 31 853 01 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (8. évfolyam után)
Szakmacsoport: Környezetvédelem-vízgazdálkodás
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.04.30.
     SZVK263_Csatornamu-kezelo.pdf

A Csatornamű-kezelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Működteti a szennyvíztisztítás technológiai berendezéseit, műtárgyait
Működteti az iszapkezelés technológiai berendezéseit, műtárgyait
Üzemelteti, ellenőrzi a szennyvíztelep gépészeti berendezéseit
Csatornahálózat üzemeltetést végez
Karbantartási feladatokat végez
Környezetvédelmi és munkavédelmi tevékenységet végez
Ügyfélszolgálati tevékenységet lát el
Nyilvántartásokat vezet
Méréseket végez
Műszaki dokumentációt használ
Technológiai eljárásokat, műveleteket végez

A Csatornamű-kezelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.

VAGY

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 2000

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 31 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Csatornamű-kezelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1249-06 Csatornamű kezelő, fürdőüzemi gépész és vízműkezelő feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Technológiai eljárások, műveletek ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Műszaki dokumentálás, folyamatirányítási rendszerek ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Környezetvédelem és biztonságtechnika
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Mintavételezések, minőségi és technológiai jellemzők mérése. A mérési eredmények számítógéppel való kiértékelése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: Hidrológiai, hidraulikai alapfogalmak és a hozzájuk kapcsolódó számítások
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 6. vizsgafeladat: Gépészet és automatizálás
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 10%
     2. feladat 10%
     3. feladat 10%
     4. feladat 30%
     5. feladat 10%
     6. feladat 30%

1251-06 Vízműkezelő és csatornamű-kezelő feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Közműépítés
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1258-06 Csatornamű-kezelő feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Csatornarendszerek üzeme, műtárgyai, berendezései
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szennyvíztisztítás és iszapkezelés technológiai berendezései, üzemeltetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 60%


A Csatornamű-kezelő szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

A Csatornamű-kezelő résszakképesítések:

Csatornakarbantartó
Csatornaüzemi gépkezelő

A Csatornamű-kezelő elágazások:

-

A Csatornamű-kezelő ráépülések:

-

A Csatornamű-kezelő szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Fürdőüzemi gépkezelő
Vízműkezelő


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu