Családpedagógiai mentor - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Családpedagógiai mentor
A szakképesítés OKJ száma: 54 761 01 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Oktatás
Jegyzékbe kerülés éve: 2004
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.05.04.
     SZVK026_Csaladpedagogiai_mentor_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK026_Csaladpedagogiai_mentor.pdf

A Családpedagógiai mentor szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Kapcsolatba lép a hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjaikkal
Hátrányos helyzetű gyereket, családot támogat
Családpedagógiai gondozást végez
Dokumentál

A Családpedagógiai mentor képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 1000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 54 761 01 0000 00 00 azonosító számú, Családpedagógiai mentor megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1279-06 Kapcsolatfelvétel a családokkal

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az esetleírásban szereplő szempontok figyelembe vételével kapcsolatot létesít a bemutatott családdal
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1280-06 Hátrányos helyzetű családok támogatása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Megadott információk birtokában családlátogatási tervet készít vagy adott esetleírás figyelembe vételével szakemberrel együttműködési tervet készít
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Esetleírás figyelembe vételével segítő tervet készít
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Problémamegoldás lejátszása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 35%
     3. feladat 35%

1281-06 Családpedagógiai gondozás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Tanulástámogatási foglalkozásterv készítése különböző korú gyerekek, fiatalok számára.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szülőkkel segítő beszélgetést folytat.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Rendezvényt lebonyolít – gyerekek, fiatalkorúak számára
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Esetelemzést végez
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 25%
     2. feladat 20%
     3. feladat 20%
     4. feladat 35%

1282-06 A családtámogatással kapcsolatos dokumentumok kezelése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Családpedagógiai vizsgálati lapot kitölt
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Egyéni éves/ havi munkatervet készít – megadott információk birtokában
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 55%
     2. feladat 45%


A Családpedagógiai mentor szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

A Családpedagógiai mentor résszakképesítések:

-

A Családpedagógiai mentor elágazások:

-

A Családpedagógiai mentor ráépülések:

-

A Családpedagógiai mentor szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu