Biztonságszervező II. - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Biztonságszervező II.
A szakképesítés OKJ száma: 54 861 01 0100 33 01
A szakképesítés szintje: Középszintű (10. évfolyam után)
Szakmacsoport: Egyéb szolgáltatások
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.07.28.
     SZVK344_Biztonsagszervezo_I.pdf

A Biztonságszervező II. szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Elkészíti a rendészeti szabályzatot
Elkészíti a vagyonvédelmi és az őrzési szabályzatot
Elkészíti a lőfegyver és a támadáselhárító eszközök tárolásának és karbantartásának
szabályait
Átveszi a szolgálatot
Átadja a szolgálatot
Őrzi az objektumokat
Őrzi a kereskedelmi és pénzintézeti egységeket
Ellátja a munkakörébe utalt egyéb feladatokat
Intézkedik rendkívüli eseményekben
Megszervezi a védendő személy védelmét
Kialakítja a védelmi koncepciót
Felkészül a biztosítási feladatokra
Végrehajtja a biztosítási feladatokat
Értékeli az elvégzett munkát
Ellátja a mobil járőrszolgálatot
Ellátja a szállítmánykísérési feladatokat
Elkészíti az intézmény tűzriadótervét
Szervezi és végrehajtatja a tűzvédelmi megelőző tevékenységet
Jogkörében munkavédelmi feladatokat lát el
Szakmai útmutatás szerint elkészíti a védelmi felkészülési, katasztrófavédelmi és
katasztrófaelhárítási okmányokat, terveket, dokumentációkat

A Biztonságszervező II. képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: A jelölt rendelkezzen a vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételekkel
Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzése
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 350

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 54 861 01 0100 33 01 azonosító számú, Biztonságszervező II. megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0701-06 Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Biztonsági alapismereti feladat
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Biztonsági alapintézkedések bemutatása és dokumentálása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 60%

0702-06 Testőri feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Vagyonvédelmi intézkedés bemutatása és dokumentálása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Személyvédelmi intézkedés bemutatása és dokumentálása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

0712-06 Biztonságszervező alapfeladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy adott intézmény őrzési okmányinak és dokumentumainak minden érdemi elemet tartalmazó vázlatos elkészítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból történő felmérése, tűzvédelmi szabályzat elkészítése (vázlatszerűen)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (25 perc felkészülési idő, 20 perc válaszadási idő)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Tűzvédelmi- és tűzoltó berendezések, illetve eszközök alkalmazása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 15 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Polgári védelmi egyéni védőeszközök, valamint vegyi anyagokat és sugárzást
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 15 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 30%
     3. feladat 20%
     4. feladat 20%


A Biztonságszervező II. szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzését tanúsító bizonyítvány.
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

A Biztonságszervező I. résszakképesítések:

Biztonságszervező II.

A Biztonságszervező I. elágazások:

-

A Biztonságszervező I. ráépülések:

-

A Biztonságszervező II. szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Biztonsági őr
Biztonságtechnikai szerelő, kezelő


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu