Beszédleíró-gyorsíró - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Beszédleíró-gyorsíró
A szakképesítés OKJ száma: 33 346 01 0001 52 01
A szakképesítés szintje: Középszintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Ügyvitel
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.02.05.
     SZVK300_Irodai.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK300_Irodai_asszisztens.pdf

A Beszédleíró-gyorsíró szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Adatbeviteli feladatot végez
Ügyvitel-technikai eszközöket, berendezéseket használ
Iratokat, dokumentumokat kezel, selejtez, leltároz
Dokumentumszerkesztési feladatot végez
Jegyzőkönyvi dokumentumot készít
Adatfelvétel, eseményrögzítés előkészítésével kapcsolatos feladatokat lát el
Elektronikus szövegfeldolgozást végez
Irat- és dokumentumszerkesztést végez
Számítógépen információt kezel
Gazdálkodással kapcsolatos részfeladatot végez
Beszédjegyzéssel kapcsolatos feladatot végez
Jegyzőkönyv-vezetési feladatokat lát el
Áttételi dokumentumokat készít
Gyorsírói feladatokat lát elKapcsolatot létesít és tart fenn
Írásbeli kapcsolattartási feladatokat lát el


A Beszédleíró-gyorsíró képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: -
Szakmai előképzettség: 33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 33 346 01 0001 52 01 azonosító számú, Beszédleíró-gyorsíró megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1615-06 Hivatali kommunikáció

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A hivatali élet kapcsolattartási szabályainak bemutatása. Az írásbeli kommunikáció formáinak jellemzése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A szervezet külső vagy belső kapcsolattartását támogató irat önálló fogalmazása és szerkesztése meghatározott adatok alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 60%

1616-06 Beszédlejegyzés gyorsírással

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A dokumentum-, adat- és iratkezelésre vonatkozó szabályok ismertetése. Az eseményrögzítés és adatfelvétel előkészítésének teendői
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 7 perc időtartamú, percenként 200 szótagszámú sebességgel diktált szöveg gyorsírással történő lejegyzése. A szöveg számítógépes áttétele és dokumentummá, teljes vagy kivonatos jegyzőkönyvvé szerkesztése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 180 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 70%


A Beszédleíró-gyorsíró szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

Az Irodai asszisztens résszakképesítések:

Gépíró
Gépíró, szövegszerkesztő

Az Irodai asszisztens elágazások:

-

Az Irodai asszisztens ráépülések:

Beszédleíró-gyorsíró
Jegyzőkönyvvezető

A Beszédleíró-gyorsíró szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Ügyviteli titkár


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu