Bábkészítő - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Bábkészítő
A szakképesítés OKJ száma: 52 212 02 0100 33 01
A szakképesítés szintje: Középszintű (10. évfolyam után)
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.05.14.
     SZVK072_Szinesz_II_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK072_Szinesz_II.pdf

A Bábkészítő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Bábkészítő részszakképesítés:
Szakelméleti ismereteit alkalmazva tervezéssel előkészíti a bábkészítést
A bábkészítéshez szükséges anyagok beszerzési lehetőségeiről tájékozódik, költségvetést készít
Kivitelezi a bábkészítést, különböző technikájú bábokat készít
A szakképesítés-elágazások közös mozzanatai:
A segédszínészi előadói tevékenység fizikai feltételeit és eszközrendszerét kialakítja, fejleszti, és alkalmazza
A segédszínészi előadói tevékenység mentális és intellektuális feltételeit és eszközrendszerét kialakítja, fejleszti, és alkalmazza
Szakirodalmi ismereteket szerez, szövegértelmezési, elemzési ismereteit elmélyíti, s azokat a szerepépítés során alkalmazza
Megteremti alkotó tevékenységének esztétikai formáit, kifejezőeszközeit
A kijelölt próbafolyamatban alkotó módon közreműködik, megfelelő beszéd- és mozgáskészséggel, szakmai felkészültséggel teljesíti színészi feladatait
Színpadi és forgatási feltételrendszerben – dramaturgiai jelentőségű szerepben -gyakorolja a színészi alkotás szakmai alapismereteit, szerepalkotási és tanulási módszereit, játékstílusait, technikáit
A színházi működés, valamint a forgatási terv szerint alakítja alkotó tevékenységét, heti és napi munkarendjét
Betartja a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat

Bábszínész szakképesítés-elágazás:
A bábjáték műfaji sajátosságaira vonatkozó elméleti ismereteit bábszínészi munkájába építi
Alkalmazkodik az előadás báb- és színpadtechnikai igényeihez
Gondoskodik a bábok, kellékek alkalmazhatóságáról
A megalkotott szerepszemélyiségeket különböző játékstílusok alkalmazásával, a bábszínpad feltételrendszeréhez alkalmazkodva eljátssza

Színházi és filmszínész szakképesítés-elágazás:
A próbafolyamat, illetve filmforgatás során a rendezői utasítások betartásával elemző készsége, elméleti ismeretei valamint szerepépítési technikáinak önálló alkalmazásával szerepet alkot
Dramaturgiailag jelentős alakítását a próbafolyamat során kialakított esztétikai formában, meghatározott játékstílusban, megfelelő intenzitással és technikai színvonalon megjeleníti színpadi előadás, filmfelvétel
során
A színház- és filmművészethez kapcsolódó egyéb területeken színészi feladatokat lát el

Előadóművész szakképesítés-elágazás:
Ellátja az előadóművészi tevékenységgel kapcsolatos anyaggyűjtési feladatokat
Összeállítja, szerkeszti pódiumműsorát
Elvégzi az előadáshoz kapcsolódó szervezési feladatokat
Elemzés alapján és gyakorlati próbák során elkészíti az előadás beszéd-, ének- és mozgáselemeinek esztétikai formáját
A különböző műfajú szövegeket, dalokat, zeneszámokat élményszerű formában szólaltatja meg pódiumműsorában

Színész I. szakképesítés-ráépülés:
Dramaturgiailag jelentős feladatának, főszerepének hallható (dikció), látható (akció) elemeit professzionális színpadi előadás feltételrendszerén belül koncentráltan, alkotómódszerét és eszközeit tudatosan, önállóan és magas szinten alkalmazva, alkotótársaival együttműködve, művészi igénnyel és értékkel jeleníti meg
Szerepalkotása során tudatosan és kreatív módon alkalmazza pszichikai adottságait, beszéd-, mozgás- és alakító készségét, széles körű gyakorlati és elmélyült szakmai elméleti ismereteit
Színészi eszközrendszerét, gyakorolt játékstílusainak körét a színművészet műfaji sokszínűsége szerint
szélesíti, azok kifejezőerejét fokozza
Felsőfokú szakképesítésével szakirányú szakképzésben, művészeti oktatásban is közreműködhet

A Bábkészítő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 1000

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 52 212 02 0100 33 01 azonosító számú, Bábkészítő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1585-06 Munka-, baleset- és tűzvédelem a színházi, filmüzemi és pódiumi

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az adott munkavégzéshez szükséges technikai eszköz kezelésének, továbbá a szerephez, produkcióhoz szükséges eszköz, kellék, báb színpadon, illetve pódiumon történő mozgatásának bemutatása a biztonság- és balesetvédelmi előírások ismertetésével
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A munkavégzéshez szükséges technikai eszköz kezelésének egyik műveletéhez, továbbá a szerephez, produkcióhoz szükséges eszköz, kellék, báb színpadon, illetve pódiumon történő mozgatásának egyik eleméhez kapcsolódó elsősegély-nyújtási feladat bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A színház, filmszínház, pódium és raktározási területek üzemeltetésére vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírások ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 30%
     3. feladat 40%

2539-06 Bábkészítés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az előzetesen elkészített mestermunka bemutatása, megvédése a meghatározott
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A előzetesen elkészített vizsgamunka egyik meghatározott munkafázisának vagy a
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Az anyag- és technológiai, művészet-, báb-, játék- és divattörténeti, valamint
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 40%
     3. feladat 30%


A Bábkészítő szakmai vizsgára bocsátás feltételei:A Színész II. résszakképesítések:

Bábkészítő

A Színész II. elágazások:

Bábszínész
Színházi és filmszínész
Vers- és prózamondó előadóművész

A Színész II. ráépülések:

Színész I.

A Bábkészítő szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu