Autótechnikus - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Autótechnikus

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Autótechnikus
A szakképesítés OKJ száma: 51 525 01 0001 54 01
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Közlekedés
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.11.25.
     SZVK240_Autoszerelo_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     51_525_01_1000_00_00_Autoszerelo.pdf

Az Autótechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Munkája során alkalmazza a korszerű számítástechnikai eszközöket
Műszaki dokumentációt olvas, munkájához felhasznál és adott feladatra összeállít
Gépjárművet javít
Elvégzi a gépjármű időszakos szervizelését, felülvizsgálatát.
Műszaki vizsgára felkészíti a gépjárművet
Állapotfelmérést végez
Környezetvédelmi felülvizsgálatot végez
A munkavégzés biztonsági és környezetvédelmi előírásait betartja, alkalmazza
Elkészíti, kitölti a munkavégzéshez szükséges dokumentumokat
Autóbontó feladatokat lát el
Autó karbantartó és ápoló feladatokat lát el
Autómosó-gép kezelői feladatokat lát el
Magas szintű járműdiagnosztikát végez
Szakmai tudását karbantartja és fejleszti
Javítási ügyvitelszervezést végez
Üzemgazdasági számításokat végez
Kommunikál az ügyféllel
Felméri, előkészíti a járművet műszaki állapot és átalakíthatóság szempontjából
Üzembehelyezi és beszabályozza a beépített, illetve álalakított rendszert
A gázberendezés mechanikai részeinek javítását végzi
A gázberendezés elektromos részeit javítja
Karbantartást végez
Elkészíti, kitölti a gázautószereléshez kapcsolódó dokumentumokat

Az Autótechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: 51 525 01 1000 00 00 Autószerelő 52 525 01 1000 00 00 Autóelektronikai műszerész az autószerelő szakképesítés következő moduljainak elsajátítását és sikeres vizsgáit követően: 0674-06 Gépjármű karbantartás I. 0675-06 Gépjárműjavítás I. 0864-06 Autókarbantartás, ápolás, 0865-06 Autóbontás, 0866-06 Autómosás, 1206-06 Járműjavítás,- tisztítás III.
Iskolai előképzettség: -
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 1000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 51 525 01 0001 54 01 azonosító számú, Autótechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0593-06 Autótechnikus feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Adott javítási feladathoz anyagrendelés összeállítása, kalkuláció készítése a rendelkezésre bocsátott adatok alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A szervizben felhalmozódott és szakszerűen tárolt veszélyes anyagok és/vagy káros hulladékok elszállítását megrendelése, az elszállítás modellezett lebonyolítása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Korszerű járműszerkezetek, vizsgálati és javítási eljárások
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 40%
     3. feladat 30%

0618-06 Szakmai tudás fejlesztése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A kijelölt időszak szakmai továbbképző tanfolyamainak és szakmai konferenciáinak, kiállításainak a rendelkezésre álló elektronikus információs hálózatról való kikeresése, kigyűjtése, majd rendezetten szerkesztett kinyomtatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A rendelkezésre bocsátott diagnosztikai programmal vagy márkaspecifikus műszerrel a belsőégésű motor jellemzőinek ellenőrzése, és a gyártó adataival való összehasonlítása, minősítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Alkatrészek, anyagok, segédanyagok készletgazdálkodása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 60%
     3. feladat 20%


Az Autótechnikus szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével
Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga

Az Autószerelő résszakképesítések:

Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelő

Az Autószerelő elágazások:

-

Az Autószerelő ráépülések:

Autótechnikus
Gázautószerelő

Az Autótechnikus szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Autóelektronikai műszerész
Motor- és kerékpárszerelő
Targonca- és munkagépszerelő


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu