Általános vegyipari laboratóriumi technikus - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Műszeres analitikus

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Általános vegyipari laboratóriumi technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 524 01 0010 54 01
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Vegyipar
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.08.13.
     SZVK178_Laboratoriumi_technikus.pdf

Az Általános vegyipari laboratóriumi technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Befejező műveleteket végez
Kiértékeli az elvégzett vizsgálatokat
Dokumentációs feladatokat végez
Felkészül és megtervezi a napi munkáját
Mintákat vesz vagy átveszi a vizsgálandó mintákat
Előkészíti a munkafolyamatot
Beméri az anyagokat
Elvégzi a minták előírás szerinti vizsgálatait
Veszélyes anyagokat vizsgál
Felméri a vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek, anyagok, mérőműszerek, eszközök
mennyiségi és minőségi állapotát
Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
Betartja a minőségbiztosítási rendszer előírásait, és jelzi az eltéréseket
Oktatásokon, továbbképzéseken vesz részt
Félüzemi kísérleteket végez
Orvos laboratóriumi vizsgálatokat végez
Elvégzi a kísérleti és gyógyhatású anyagok pharmakológiai vizsgálatát
Szárított növényi részek, virág és termés alapján meghatározza a teljes növényt
Meghatározza a mérgezést befolyásoló tényezőket
Alkalmazkodik az élelmiszeripari laboratóriumok speciális igényeihez
Alkalmazza az érzékszervi vizsgálatok fiziológiai alapjait
Meghatározza az élelmiszeripari tápanyag romlékonyságának jellemzőit
Vizsgálatokat végez az élelmiszerek csomagolásának minősítésére
Speciális gyógyszerészeti, laboratóriumi vizsgálatokat végez
Gyógyszergyártási műveleteket végez
Közreműködik kárelhárítási tervek készítésében
Mérései alapján meghatározza a mérgezést okozó fajt, fajokat
Elkészíti a gyógyszerformát, kiszereli
Részt vesz a gyógyszerkutatás és gyógyszerfejlesztés folyamataiban
Helyszíni méréseket végez
Elvégzi a mezőgazdasági termékek minőségvizsgálatát
Előkészíti a gombavizsgálati munkafolyamatot
Elvégzi a vizsgálatokat

Az Általános vegyipari laboratóriumi technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 54 524 01 0010 54 01 azonosító számú, Általános vegyipari laboratóriumi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


2049-06 Laboratóriumi technikus és vegyipari technikus feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságainak ismertetése, kémiai számítások alkalmazása, fizikai kémiai folyamatok, diagramok, adatok leíró értelmezése, számítási feladatok
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Mintavételezés, laboratóriumi minőségi és mennyiségi elemzések, az eredmények értékelése, szerves, szervetlen preparátumok előállítása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 240 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 60%

2050-06 Laboratóriumi technikus feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Vegyipari munkavédelem, környezetvédelem, tűzvédelem és biztonságtechnika
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Mintavétel, laboratóriumi műveletek, analitikai vizsgálati módszerek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 70%

2061-06 Általános vegyipari laboratóriumi technikus feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Fizikai jellemzők mérése, laboratóriumi és félüzemi műveletek, minőségi és mennyiségi elemzések, analitikai számítások, a mérési eredmények kiértékelése, dokumentálása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Műszeres analitikai feladat
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 300 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%


Az Általános vegyipari laboratóriumi technikus szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

A Laboratóriumi technikus résszakképesítések:

Általános laboráns

A Laboratóriumi technikus elágazások:

Élelmiszeripari laboráns
Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns
Általános vegyipari laboratóriumi technikus
Drog és toxikológiai laboratóriumi technikus
Élelmiszerminősítő laboratóriumi technikus
Gyógyszeripari laboratóriumi technikus
Környezetvédelmi és vízminőségi laboratóriumi technikus
Mezőgazdasági laboratóriumi technikus
Gombatoxikológus

A Laboratóriumi technikus ráépülések:

Farmakológus

Az Általános vegyipari laboratóriumi technikus szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Vegyipari technikus


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu