Alapfokú katonai vezetőhelyettes I. - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: ALAPFOKÚ KATONAI VEZETŐ-HELYETTES

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Alapfokú katonai vezetőhelyettes I.
A szakképesítés OKJ száma: 52 863 01 0100 33 01
A szakképesítés szintje: Középszintű (10. évfolyam után)
Szakmacsoport: Egyéb szolgáltatások
Jegyzékbe kerülés éve: 2003
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.07.18.
     SZVK351_Honved_tiszthelyettes_I.pdf

Az Alapfokú katonai vezetőhelyettes I. szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Katonai alaptevékenységet végez
Katonai szakfeladatokat hajt végre
Szakirányú alaptevékenységet végez
Ágazati alaptevékenységet végez
Ágazati szaktevékenységet végez

Az Alapfokú katonai vezetőhelyettes I. képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 630

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 52 863 01 0100 33 01 azonosító számú, Alapfokú katonai vezetőhelyettes I. megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0789–06 Katonai alapfeladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Komplex katonai feladatok (alaki, általános harcászati, lgyakorlati, tereptani, műszaki, híradási, vegyivédelmi, egészségügyi, békefenntartási, kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatok) végrehajtása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szabályzati előírások (szolgálati, gépjármű parancsnoki és igénybevételi, lőelméleti, tereptani, logisztikai ismeretek) alkalmazása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 80%
     2. feladat 20%


Az Alapfokú katonai vezetőhelyettes I. szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzését tanúsító bizonyítvány
Szintvizsga szervezése esetén a szintvizsga eredményes teljesítése
„B” kategóriás jogosítvány megléte

Katonai informatikai rendszerüzemeltető ágazat katonai informatikai rendszerüzemeltető:
ECDL vizsga letétele

Rádióelektronikai felderítő ágazat rádióelektronikai felderítő:
ECDL vizsga letétele

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
A modulzáró vizsga eredményes letétele
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
„B” kategóriás jogosítvány megléte

Katonai informatikai rendszerüzemeltető ágazat katonai informatikai rendszerüzemeltető:
ECDL vizsga letétele

Rádióelektronikai felderítő ágazat rádióelektronikai felderítő:
ECDL vizsga letétele

A Honvéd tiszthelyettes I. (az ágazat megjelölésével) résszakképesítések:

Alapfokú katonai vezetőhelyettes I.

A Honvéd tiszthelyettes I. (az ágazat megjelölésével) elágazások:

-

A Honvéd tiszthelyettes I. (az ágazat megjelölésével) ráépülések:

-

Az Alapfokú katonai vezetőhelyettes I. szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Honvéd tiszthelyettes II.(az ágazat megjelölésével)


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu