Agrárkörnyezetgazda - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Biogazdálkodó

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Agrárkörnyezetgazda
A szakképesítés OKJ száma: 52 621 01 1000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Mezőgazdaság
Jegyzékbe kerülés éve: 2002
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2009.07.15.
     SZVK379_Agrarkornyezet_gazda_09.pdf

Az Agrárkörnyezetgazda szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Növénytermesztési tevékenységet végez
Állattartási tevékenységet végez
Gépet, épületet, építményt karbantart, egyszerű javítást végez
Környezetbarát módon termel
Kereskedelmi tevékenységet végez
Ügyviteli, illetve adminisztrációs tevékenységet végez
Szervező, ellenőrző tevékenységet folytat
Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtet
Megfigyeléseket, méréseket végez
Környezet-, víz-, és természetvédelmi tevékenységet végez
A megtermelt biomassza megújuló energiaforrásként való használatát biztosítja

Az Agrárkörnyezetgazda képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 52 621 01 1000 00 00 azonosító számú, Agrárkörnyezetgazda megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


2201-06 Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Adminisztráció (nyilvántartások vezetése, bizonylat kitöltése, üzleti levél megírása, támogatás igénylése stb.) és gazdaságossági számítások (árbevétel, költség, nyereség, önköltség kiszámítása stb.)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Kereskedelemmel, a vállalkozás indításával, működtetésével, átalakításával vagy megszüntetésével kapcsolatos elméleti ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 70%
     2. feladat 30%

2205-06 Gépüzemeltetés és -karbantartás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Karbantartással kapcsolatos feladat végrehajtása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2209–06 Szervezés és -ellenőrzés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Növénytermesztési, állattenyésztési munkafolyamattal, munka-, tűz-, környezet és állatvédelmi előírások betartásával kapcsolatos szervezési és ellenőrzési feladat
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A munkaszervezés és a minőségbiztosítás elméleti ismeretei
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 60%
     2. feladat 40%

2213-06 Termesztéstechnológia, hulladékgazdálkodás és természetvédelem

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Termesztéstechnológia és hulladékgazdálkodás gyakorlata
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Termesztéstechnológiai és hulladékgazdálkodási és természetvédelmi feladatok
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 60%
     2. feladat 40%

2214-06 Állattartás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Állattartási feladatok
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2215-06 Környezetgazdálkodás és elemzés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Környezetgazdálkodási és elemzési feladatok
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2216-06 Mezőgazdasági környezetgazdálkodás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Integrált gyümölcstermesztés és növényvédelem
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Mezőgazdasági környezetgazdálkodási ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 60%
     2. feladat 40%

2217-06 Megfigyelés, mérés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Természetes és mesterséges társulások vizsgálata, egyszerű, helyszíni mérésre
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Környezeti elemek állapotának, állapotváltozásának meghatározása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 60%

2218-06 Biomassza hasznosítás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Biomassza hasznosítása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Biomassza hasznosításának ismeretei
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 60%
     2. feladat 40%


Az Agrárkörnyezetgazda szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró
vizsga eredményes letételével

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

Az Agrárkörnyezetgazda résszakképesítések:

Bioállat-tartó és tenyésztő
Biomasszaelőállító
Bionövény-termesztő
Ökogazda

Az Agrárkörnyezetgazda elágazások:

-

Az Agrárkörnyezetgazda ráépülések:

-

Az Agrárkörnyezetgazda szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Agrártechnikus
Gazda


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu