Zsinórpadlás?kezelő - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Zsinórpadlás?kezelő - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Zsinórpadlás?kezelő
A szakképesítés OKJ száma: 51 521 08
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Gépgyártás, műszer- és fémipar (521)
A szakképesítés típusa: részszakképesítés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:


Ágazati besorolás: Művészet, közművelődés, kommunikáció
A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter

A Zsinórpadlás?kezelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az előadó?művészeti intézményben a játéktér/színpad/porond szintje felett történő munkálatok koordinálása, az előadások technikai kiszolgálását végző műszaki személyzet tagjaként közös és speciális részfeladatok elvégzésével az előadás lebonyolítását szolgálja ki oly módon, hogy egyrészt részt vesz a technikai kiszolgáló csoport közösségi munkájában, de különös tekintettel biztosítja az felsőgépészet nyújtotta technikai lehetőségek leghatékonyabb felhasználását.
Az előadás lebonyolításához szükséges díszlet, kellék, rekvizit elemek leghatékonyabb módon történő beemelése az előadói színtérre, a kezelésére bízott zsinórpadlás, felsőgépészeti technikai eszközök /trégerek, ponthúzók, személyemelők, röptető rendszerek/ biztonságos üzemeltetése útján. Az előadásban szereplő személyek, állatok, díszletek és kellékek beemelése, felülről történő mozgatása a legbiztonságosabb módon a művészi elképzelés megvalósítása érdekében.
Az előadás lebonyolításához szükséges beépített felsőgépészeti technikai eszközök működtetése, azok működőképességének fenntartása, karbantartás és ellenőrzések, szükséges javítások megszervezése.
A kézi működtetés koordinálása, a számítógépes működtetés programozása.
A felsőgépészeti eszközökbe való rögzítések balesetmentes, biztonságos megoldása.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaüzemeltetni és karbantartani a felsőgépészeti cirkuszi és színházi gépeket (akár kézi, akár motoros üzemeltetésű) díszlethúzók, világítási tartók, ponthúzók a gyári és forgalmazói előírások szerint. biztosítani az előírásoknak megfelelően az ellenőrzést illetve irányítani az időnkénti karbantartást végző szakemberek munkáját eleget tenni a rábízható karbantartási munkálatoknak tisztítás, takarítás, időnkénti apróbb karbantartási műveletek. a felsőgépészet működtetése során betartani és betartatni a színházi/cirkuszi tevékenységhez kapcsolódó munka? és balesetvédelmi szabályokat. részt venni a próba porond és színpadtechnikai folyamatában begyűjteni az információkat egy új produkció porond és színpadtechnikai létrehozásához kezelni a kellék? és bútor jelzéseket a felsőgépészetet magába foglaló (díszlethúzó, ponthúzó) gépek tekintetében elsajátítani, végrehajtani a színpadtechnikai instrukciókat a próba folyamán beprogramozni a látvány? és színpadtechnikai jeleket ellenőrizni és korrigálni a beállított látvány? és színpadtechnikai jeleket rögzíteni a szcenáriumban az instrukciókat előkészíteni a kijelölt munkaterületet beépíteni a tervrajznak megfelelően a díszletet felügyelni a próbák és előadások színpadtechnikai biztonságát lebontani, elszállítani a beépített díszletelemeket szállítani és raktározni a használaton kívüli díszletelemeket, bútorokat és kellékeket jelezni és elkülöníteni a hibás színpadtechnikai eszközöket tisztítani, karbantartani a színpadtechnikai és gépészeti eszközöket rendkívüli esetben felettesével, illetve a karbantartást végző személyekkel felvenni a kapcsolatot, és tájékoztatni a felmerült problémákról rendkívüli esetben jegyzőkönyvet készíteni karbantartási naplót (Gépkönyvet) vezetni az egyes gépekről

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Zsinórpadlás?kezelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 320-480 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 51 521 08 azonosító számú, Zsinórpadlás?kezelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


12070-16 Színpadi és cirkusz zsinórpadlás üzemtana


A Zsinórpadlás?kezelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli képzés esetén: 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
továbbá:
Egy előzetesen elkészített, színpad vagy porond, színpadtechnikai berendezések beépítését tartalmazó alaprajz, gépészeti jelölések és a hozzá kapcsolódó műszaki leírás alkalmazásával bemutatott szakdolgozat elkészítése, a meghatározott szakmai szempontok szerint.
A vizsgarészekben meghatározott témában, minimum 10, maximum 30 oldal terjedelemben elkészített záródolgozat beadása az első vizsganapot megelőzően 30 nappal.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu