Vízügyi szakmunkás - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Vízügyi szakmunkás
 • A szakképesítés OKJ száma: 34 853 02
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Vízügy
 • A szakképesítésért felelős miniszter: belügyminiszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vízügyi szakmunkás - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7919
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglakozású
 • Segéd gátőr
 • Gátőr
 • Csatornaőr

A vízügyi szakmunkás szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Vízügyi szakmunkás szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve Vízügyi szakmunkás a szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

vízállást észlelni, jelenteni vízmércéket karbantartani hidrometeorológiai állomás adatait jelenteni hidrometriai mérésekben közreműködni torkolati, vízkivételi műtárgyakat üzemeltetni, karbantartani árvízvédelmi töltéseket és előtereiket karbantartani árvízvédekezésben közreműködni, segédőröket irányítani vízkormányzó műtárgyakat üzemeltetni, karbantartani belvíz elvezető csatornákat karbantartani belvízvédekezésben részt venni, védmű kiépítést irányítani vízminőséget ellenőrizni, jelenteni vízminőségi kárelhárítási tevékenységet végezni gondoskodni a kárelhárítási anyagok, hulladékok szakszerű gyűjtéséről

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A vízügyi szakmunkás képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a Vízügy szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Iskolai előképzettség:

alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nincs
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nappali re

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Minimális óraszáma: - óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

A(z) 34 853 02 azonosító számú, Vízügyi szakmunkás megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11545-16 Vízügyi alapismeretek
 • 11546-16 Műszaki ismeretek
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.

A vízügyi szakmunkás komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu