Víziközmű technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Víziközmű technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Víziközmű technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 853 04
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások (853)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Vízügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3190Egyéb műszaki foglalkozásúVíziközmű technikus


Ágazati besorolás: Vízügy
A szakképesítésért felelős miniszter: belügyminiszter

A Víziközmű technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A víziközmű technikus a szakismereteinek megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket a hatósági és munkabiztonsági előírások betartásával, az adott gazdálkodó szervezet belső szervezeti szabályzatának megfelelő irányítással vagy önállóan végzi.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmavízkitermelő, víztisztító-, vízelosztó- és víztároló létesítmények, és ezek kiszolgálását segítő berendezések kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni az ivóvízellátás zavarainak elhárításában közreműködni az átemelő szivattyúk és a közbenső tárolók üzemeltetéséi, ellenőrzéséi, karbantartási, és javítási feladatait elvégezni szennyvízelvezetésre és tisztításra szolgáló létesítmények és berendezések, valamint a hozzájuk tartozó kiszolgáló berendezések kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni, a csatornahálózat, és tisztítómű üzemzavar elhárítási feladatait megoldani fertőtlenítő berendezéseket üzemeltetni mintavételi, mérési feladatok ellátásában közreműködni, kémiai és fizikai segédanyagokat kimérni, előkészíteni, adagolni, egyedi közműpótló berendezéssel összegyűjtött szennyvíz kiemelését, szállítását és előkezelését megoldani mechanikus, pneumatikus, robbanó-motoros, valamint elektromos segédeszközöket és kéziszerszámokat használni papír alapú és számítógépes műszaki dokumentációkat, üzemnaplókat vezetni, használni ügyfélszolgálati tevékenységekben közreműködni munkavégzés közben a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokat betartani, és betartatni a vízmű műtárgyainak, berendezéseinek üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni tisztasági-, strand-, termál-, gyógy-, wellness-, és élményfürdők, valamint uszodák, hideg-, termál-, és hévíz kitermelő, víztároló és vízkezelő, valamint fürdő- és úszómedencei létesítmények, és ezek kiszolgálását segítő berendezések kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni vendégtéri medencéket és berendezéseket, élménykamrákat, élményelemeket ellenőrizni, üzemeltetni egyéb fürdőüzemi műszaki berendezéseket ellenőrizni, üzemeltetni a fürdők, és uszodák műtárgyaihoz tartozó gépészeti berendezések üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni, gáztalanító, hűtésre szolgáló és vízminőségét javító műtárgyakat, berendezéseket kezelni, karbantartani, javítani vízforgató, víztisztító és fertőtlenítő berendezések kezelési, karbantartási, javítási feladatait megoldani ellenőrizni, beállítani az uszodavíz paramétereit

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Víziközmű technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakgimnázium esetében: ? 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra ? 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: - óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

Az 54 853 04 azonosító számú, Víziközmű technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11548-16 Vízgazdálkodási alapismeretek

11550-16 Csatornamű-kezelő feladatai

10881-16 Fürdőüzemi gépész feladatai

10879-16 Vízműkezelő feladatai


A Víziközmű technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu