Vízgépészeti technikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vízgépészeti technikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Vízgépészeti technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 853 03
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások (853)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Vízügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3190Egyéb műszaki foglalkozásúVízgépészeti technikus


Ágazati besorolás: Vízügy
A szakképesítésért felelős miniszter: belügyminiszter

A Vízgépészeti technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A vízgépészeti technikus a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket a hatósági, munkabiztonsági előírások betartásával, az adott gazdálkodó szervezet belső szervezeti szabályzatának megfelelő irányítással, önállóan végzi.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmavízgazdálkodási gépészeti feladatokat a szakmai előírásoknak megfelelően ellátni dokumentálni az elvégzett munkát és a beavatkozásokat, a helyszíni ellenőrzés adatait, a gyártó és az üzemeltető előírásai alapján technológiai folyamatot összeállítani, tervezési folyamatban rész venni megfelelő színvonalú oktatást szakmai bemutatót tartani méréseket, megfigyeléseket végezni és állapotfelmérést dokumentálni vízgazdálkodási létesítmények létesítésében közreműködni, üzemeltetni, karbantartani a létesítmények fő- és segédberendezéseit, illetve a biztonsági rendszerét ellenőrizni a berendezéseket a kezelési utasítás szerint üzemkész állapotba hozni, gondoskodni működéséről gondoskodni a gépek indításának feltételeiről, az alapüzemi feltételek meglétéről rendellenes üzemállapot szemrevételezés, hallás, hőérzékelés és mérés alapján történő felismerésére működési vagy műszaki rendellenesség esetén azonnal beavatkozni és intézkedni karbantartása előtt biztosítani az előírt feltételeket a létesítmények fő- és segédberendezéseit illetve a biztonsági rendszerét ellenőrizni a berendezéseket a kezelési utasítás szerint üzemkész állapotba hozni, gondoskodni működéséről gondoskodni a gépek indításának feltételeiről, az alapüzemi feltételek meglétéről rendellenes üzemállapot szemrevételezés, hallás, hő érzékelés és mérés alapján történő felismerésére működési vagy műszaki rendellenesség esetén azonnal beavatkozni és intézkedni karbantartása előtt biztosítani az előírt feltételeket zsilipet, duzzasztóművet, árapasztó létesítményt üzemeltetni mobil árvízvédelmi falat építeni, bontani és beosztott dolgozókat irányítani felszíni víz kitermelését végezni, irányítani víz- és szennyvíztisztító létesítmény üzemeltetési és ellenőrzési munkálatait végezni vízelosztó és víztároló létesítmények gépészeti berendezését üzemeltetni, karbantartani közreműködni vízhasznosítási feladatok ellátásában betartani és betartatni a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat részt venni az árvízi, belvízi védekezésben, a vízminőségi kárelhárítási munkákban kárelhárításban alkalmazott gépek szakfelszerelések logisztikájának kidolgozására fenntartási munkában és kárelhárításban alkalmazott gépek telepítésére, üzemeltetésére és visszabontására fenntartási és kárelhárításban alkalmazott gépek üzemeltetéséhez beosztott munkacsoportokat szervezni, irányítani

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Vízgépészeti technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra ? 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: - óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

Az 54 853 03 azonosító számú, Vízgépészeti technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11548-16 Vízgazdálkodási alapismeretek

11663-16 Szivattyútelepi, duzzasztómű kezelő és fenntartó gépész

11664-16 Vízgazdálkodás


A Vízgépészeti technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu