Vízépítő szaktechnikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Vízépítő szaktechnikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 853 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Vízügy
 • A szakképesítésért felelős miniszter: belügyminiszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vízépítő szaktechnikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3117
Építő – és építésztechnikus
 • Építési műszaki ügyintéző
 • Építkezés-szervező
 • Építőipari ügyintéző
 • Hídépítő és fenntartó technikus
 • Magasépítő technikus
 • Mélyépítő technikus
 • Útépítő és fenntartó technikus
 • Vasútépítő és fenntartó technikus

A vízépítő szaktechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Önállóan, vagy mérnöki irányítással: előkészítő munkát végez, földművet épít/építtet, zsaluzást készít/készíttet, árvízmentesítést végez, közreműködik a tó- és folyószabályozásban, részt vesz vízrendezésekben, közreműködik a belvízvédelemben, közreműködik vízi közmű építésében, részt vesz a kivitelezés ügyvitelében, szervezésében, adminisztrációjában, betartja, betartatja a vonatkozó előírásokat, víz alatti építési munkálatokban közreműködik.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

munkaterületet bejárni, építés előkészítést végezni földmű építési technológiát meghatározni földmű építést irányítani, ellenőrizni laborvizsgálatokat végezni, mintát venni vízállapot értékelést végezni hidraulikai adatokat mérni, csatornákat méretezni ismerni a komplex vízkészlet-gazdálkodás alapelveit ellenőrző geodéziai méréseket végezni, kitűzni a létesítmény megvalósítási helyét műtárgyakat ábrázolni támaszerőt számolni, igénybevételi ábrát készíteni, keresztmetszeti jellemzőket számolni vasalási terveket szerkeszteni műtárgyépítést irányítani, ellenőrizni, kapcsolatot tartani a folyamatban résztvevőkkel közműépítést végezni, üzemeltetni vízépítési létesítményeket építeni, üzemeltetni, részt venni a fenntartási feladatokban részt venni a vízkárelhárításban részt venni tervelőkészítésben, tervegyeztetésekben, műszaki átadás-átvételi eljárásban építés előkészítő és organizációs terveket készíteni talajmechanikai és közműfeltárásokat végezni gondoskodni az építési anyagok átvételéről, szakszerű tárolásáról, vagyonvédelméről gondoskodni a munkabiztonság feltételeiről, munkabiztonsági oktatást végezni munkahely tűzvédelmi feladatait ellátni felmérési, építési naplót vezetni, munkamennyiségeket meghatározni tervezőprogramot használni, „CAD”-es terveket készíteni, CAD állományokat kezelni költségvetést, árelemzést készíteni, költségeket meghatározni meghatározni a fejlesztés/beruházás/átépítés technológiai folyamatát

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A vízépítő szaktechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

nincs
 • Szakmai előképzettség: 54 582 04 Mélyépítő technikus 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus 54 853 03 Vízgépészeti technikus 54 853 04 Víziközmű technikus Szakmai előképzettségként elfogadható további, jellemzően korábbi OKJ-ban, OSZJ-ben stb. szereplő állam által elismert végzettségek bővebben a VII. Egyebek fejezetben kerülnek felsorolásra.
 • Előírt gyakorlat: 40 óra vízépítési gyakorlat
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Minimális óraszáma: 800-1000 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 55 853 01 azonosító számú, Vízépítő szaktechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11700-16 Általános vízépítési ismeretek
 • 11698-16 Vízépítési feladatok
 • 11699-16 Vízépítő szaktechnikus zárófeladat

A vízépítő szaktechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Zárófeladat készítése és leadása, iskolai rendszerű képzés esetén legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napján, iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgára jelentkezéskor.
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu