Vízépítő szaktechnikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vízépítő szaktechnikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Vízépítő szaktechnikus
A szakképesítés OKJ száma: 55 853 01
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások (853)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Vízügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3117Építő ? és építésztechnikusÉpítési műszaki ügyintéző
Építkezés-szervező
Építőipari ügyintéző
Hídépítő és fenntartó technikus
Magasépítő technikus
Mélyépítő technikus
Útépítő és fenntartó technikus
Vasútépítő és fenntartó technikus


Ágazati besorolás: Vízügy
A szakképesítésért felelős miniszter: belügyminiszter

A Vízépítő szaktechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Önállóan, vagy mérnöki irányítással: előkészítő munkát végez, földművet épít/építtet, zsaluzást készít/készíttet, árvízmentesítést végez, közreműködik a tó- és folyószabályozásban, részt vesz vízrendezésekben, közreműködik a belvízvédelemben, közreműködik vízi közmű építésében, részt vesz a kivitelezés ügyvitelében, szervezésében, adminisztrációjában, betartja, betartatja a vonatkozó előírásokat, víz alatti építési munkálatokban közreműködik.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmamunkaterületet bejárni, építés előkészítést végezni földmű építési technológiát meghatározni földmű építést irányítani, ellenőrizni laborvizsgálatokat végezni, mintát venni vízállapot értékelést végezni hidraulikai adatokat mérni, csatornákat méretezni ismerni a komplex vízkészlet-gazdálkodás alapelveit ellenőrző geodéziai méréseket végezni, kitűzni a létesítmény megvalósítási helyét műtárgyakat ábrázolni támaszerőt számolni, igénybevételi ábrát készíteni, keresztmetszeti jellemzőket számolni vasalási terveket szerkeszteni műtárgyépítést irányítani, ellenőrizni, kapcsolatot tartani a folyamatban résztvevőkkel közműépítést végezni, üzemeltetni vízépítési létesítményeket építeni, üzemeltetni, részt venni a fenntartási feladatokban részt venni a vízkárelhárításban részt venni tervelőkészítésben, tervegyeztetésekben, műszaki átadás-átvételi eljárásban építés előkészítő és organizációs terveket készíteni talajmechanikai és közműfeltárásokat végezni gondoskodni az építési anyagok átvételéről, szakszerű tárolásáról, vagyonvédelméről gondoskodni a munkabiztonság feltételeiről, munkabiztonsági oktatást végezni munkahely tűzvédelmi feladatait ellátni felmérési, építési naplót vezetni, munkamennyiségeket meghatározni tervezőprogramot használni, ?CAD?-es terveket készíteni, CAD állományokat kezelni költségvetést, árelemzést készíteni, költségeket meghatározni meghatározni a fejlesztés/beruházás/átépítés technológiai folyamatát

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Vízépítő szaktechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség: 54 582 04 Mélyépítő technikus 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus 54 853 03 Vízgépészeti technikus 54 853 04 Víziközmű technikus Szakmai előképzettségként elfogadható további, jellemzően korábbi OKJ-ban, OSZJ-ben stb. szereplő állam által elismert végzettségek bővebben a VII. Egyebek fejezetben kerülnek felsorolásra.
Előírt gyakorlat: 40 óra vízépítési gyakorlat
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 800-1000 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 853 01 azonosító számú, Vízépítő szaktechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11700-16 Általános vízépítési ismeretek

11698-16 Vízépítési feladatok

11699-16 Vízépítő szaktechnikus zárófeladat


A Vízépítő szaktechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Zárófeladat készítése és leadása, iskolai rendszerű képzés esetén legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napján, iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgára jelentkezéskor.
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu