Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő
 • A szakképesítés OKJ száma: 34 582 12
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Gépészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7521
Vezeték-és csőhálózat- szerelő (víz, gáz, fűtés)
 • Csatornázó
 • Csőszerelő
 • Csővezeték-építő
 • Csővezeték-szerelő
 • Duguláselhárító
 • Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő
 • Karbantartó, csőszerelő
 • Nyomócsővezetéképítő
 • Szennyvízhálózat kiépítő
 • Vezeték- és csőhálózat-szerelő
 • Víz- és csatornaépítő
 • Víz- és szennyvízcsőfektető
 • Víz-gáz és központi fűtésszerelő
 • Vízközmű építő
 • Vízóra beszerelő
 • Vízvezeték- és központifűtés-szerelő

A víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Tervek alapján különböző csőanyagokból víz, tűzivíz, csatorna, közmű és technológiai hálózatokat épít ki. Egyedi és központi berendezési tárgyakat, használati melegvíz termelőket, hőcserélőket, csapolókat és szerelvényeket szerel fel, épít be. Nyomáspróbát végez és feltölti, nyomás alá helyezi a rendszereket. Tervek szerint elő- beszabályozza a hálózatokat, szerelvényeket, közreműködik a hidraulikai beszabályozásokban. Meglévő hálózatokat. rendszereket felülvizsgálja, feltárja a hibáit és megjavítja. Közműhálózatot épít ki, azokra rákötéseket készít, fogyasztásmérőket épít be.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

biztosítani a folyamatos és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket kiépíteni a víz és csatorna csőhálózatokat, rendszereket kiépíteni a technológiai ellátó rendszerek csőhálózatait, rendszereit beépíteni a szerelvényeket, berendezési tárgyakat, készülékeket felszerelni kiépíteni a tűzoltóvíz-hálózatot és tűzoltási vízvételi helyeket közműhálózatokat kiépíteni, azokra rákötéseket készíteni, fogyasztásmérőket beépíteni felújítási, javítási, karbantartási, időszakos ellenőrzési munkát végezni munkájával kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet végezni tanulmányozni és értelmezni a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt szerelési vázlatot készíteni költségbecslést készíteni kapcsolatot tartani az ügyfelekkel

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Iskolai előképzettség:

alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nincs
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nappali re

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Minimális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 34 582 12 azonosító számú, Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 • 10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret
 • 10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelemi feladatok
 • 10217-12 Közműcsőhálózat-szerelő feladatok
 • 10218-12 Víz- és csatornarendszer-szerelő feladatatok

A víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu