Villanyszerelő - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Villanyszerelő - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Villanyszerelő
A szakképesítés OKJ száma: 34 522 04
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Energetika, elektromosság (522)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Elektrotechnika-elektronika

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
8136Gumitermékgyártó gép kezelőjeÉpületvillany-szerelő
Épületvilágítás-szerelő
Karbantartó villanyszerelő


Ágazati besorolás: Elektrotechnika-elektronika
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

A Villanyszerelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó berendezést,
erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és készüléket, villámhárító
berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készítA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaegyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezelni adatmentést végezni, informatikai biztonsági eszközöket használni LAN és WAN hálózatokat használni terveket, műszaki leírásokat olvasni, értelmezni fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni villamos és mechanikai kötéseket készíteni kisgépeket, kéziszerszámokat használni a technológiai alapműveleteknél csatlakozó vezetéket létesíteni fogyasztásmérő helyet kialakítani lakás és épület elosztó berendezést szerelni erősáramú és gyengeáramú alapszerelést létesíteni épület villamos berendezést szerelni, javítani, karbantartani, kezelését betanítani világítási berendezést szerelni szabadvezetéki csatlakozó vezetéket létesíteni az érvényes előírások szerint kábeles csatlakozó vezetéket létesíteni víz és tűzzáró kábelátvezetést készíteni külső villámhárító berendezést szerelni belső villámvédelmet kialakítani üzemi ellenőrző méréseket és vizsgálatokat végezni ipari energia elosztó hálózatot szerelni ipari elosztó berendezést szerelni, telepíteni kapcsoló berendezést szerelni, telepíteni vezérlő- és szabályozó berendezést szerelni, telepíteni fotovoltaikus berendezést szerelni ipari villamos berendezést javítani, karbantartani, kezelését betanítani egyen és váltakozó áramú gépet telepíteni, működtetni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Villanyszerelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Elektrotechnikaelektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nappali re
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 34 522 04 azonosító számú, Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10023-12 Épületvillamossági szerelés

10024-12 Villamos gépek és ipari elosztóberendezések szerelése

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Villanyszerelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu