Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 524 06
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Vegyipar
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Vegyipar
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3153
Vegyipari alapanyag-feldolgozó berendezés vezérlője
 • Folyamatoperátor, vegyipar

A vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus önállóan vagy munkahelyi vezető mérnök irányítása
mellett végzi a vegyipari gyártási folyamatok végrehajtását, készülékek, berendezések
üzemeltetését. A korszerű ipari folyamatmérő, mérési adatgyűjtő és ellenőrző rendszerek
segítségével kapott információk alapján a technológiai utasítás szerint beavatkozik a gyártási
folyamatba. Mint munkahelyi közvetlen vezető (művezető, műszakvezető, csoportvezető, vagy
üzemvezető asszisztens stb.) feladatai keretében irányítja az üzemeltetési, gépkarbantartó és javító
munkákat. Ellenőrzi az általa gyártott termékek minőségét, kémiai összetételét üzem- és
folyamatanalitikai eszközökkel. Részt vesz a gyártmányfejlesztés kísérleti munkákban. Részt vesz
munkahelye minőségirányítási célkitűzéseinek megvalósításában, közreműködik auditálási
feladatoknál.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

a beszállított alapanyagokat, gyártási segédanyagokat fogadni, raktározásukat irányítani a beszállított anyag minőségével és pontos mennyiségével kapcsolatos analitikai vizsgálatokat elvégezni; (üzemanalitikai feladatok, fizikai és kémiai alapjellemzők mérése, minőségi megfelelőség, minősítési megfelelőség) a gyártás során felmerülő javítási, karbantartási munkákat felmérni, eszközökre, anyagokra és munkafeladatokra javaslatot tenni intézkedni a gyártás során felmerülő javítási, karbantartási munkák elvégzése felől; gondoskodni a felügyelete alá tartozó gépek, gyártó berendezések vagy laboratóriumi eszközök termék- vagy műszakváltást megelőző beállításáról a munkafeladataival kapcsolatos technológiai előírásokat elemezni, szabványokat és katalógusokat használni az alapvető gyorsjavításokat (tömítéscsere, szabványos cserealkatrész beépítése, kenési rendszer ellenőrzése, kenőanyag utántöltése) elvégezését irányítani, a feladatot végzők munkáját, anyagellátását szervezni új berendezés üzembe helyezésében részt venni, a próbaüzemeltetési dokumentációt elkészíteni, és az ezzel összefüggő szakmai javaslatait megtenni minőségirányítási (kockázatelemzés, auditálás stb.) programmal kapcsolatos műszaki feladatokat végrehajtani gépcsoportok, technológiai rendszerek, gyártó folyamatok üzemeltetési feladatait végrehajtani önállóan, vagy magasabb képzettségű (üzemmérnök vagy mérnök) irányításával, technológiai utasítás, műszaki leírás vagy egyéb releváns dokumentum alapján figyelemmel kísérni a gyártási paraméterek alakulását, értékelni és összehasonlítani a technológiai utasítással. Ennek alapján konkrét beavatkozásra javaslatot tenni, vagy feladatkörében a konkrét beavatkozást irányítani használni a folyamatba épített üzemanalitikai eszközöket, kezelni ezek műszereit elvégezni a gyártás során keletkező köztes anyagok, termékek minőségi ellenőrzését műszeres analitikai eszközökkel ellenőrizni a munkakörébe tartozó vegyipari rendszer víz-, energia-, segédanyagellátását, a káros anyag kibocsátás mértékét a munkakörébe tartozó gyártóberendezések vezérlő és szabályozó rendszereit kezelni, a szabályozók technológiai szempontból elérhető paramétereit (alapjel, beavatkozási idő, késleltetés stb.) beállítani, vagy ilyen beállítást ellenőrizni a korszerű, automatizált gyártás folyamatjelző műszereit leolvasni, értékelni, és a jelzések alapján a technológiai utasításnak megfelelő mértékben beavatkozni a korszerű, automatizált sorozattermelő (adagoló, kiszerelő, csomagoló stb.) berendezések vezérlőelemeit - pneumatikus, elektromos vagy hidraulikus vezérlőeszközeit - üzembe helyezni, működésüket ellenőrizni és a szükséges mértékű zavarelhárítást végrehajtani betartani és betartatni az üzemre, gyártási folyamatokra vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi, zajvédelmi rendszabályokat

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 54 524 03 Vegyész technikus
 • Előírt gyakorlat: nincs
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Minimális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 55 524 06 azonosító számú, Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11852-16 Anyagismereti és minőségbiztosítási feladatok
 • 11853-16 Vegyipari műveleti, technológiai és irányítástechnikai feladatok
 • 11854-16 Vegyipari rendszerüzemeltető feladatok

A vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak
szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint -
egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Iskolarendszerű szakképzés esetén biztosítani kell a tanulónak a szakmai gyakorlati munkavégzés
keretében készített portfolió szakdolgozati formában való összeállítását. A szakdolgozatot
legkésőbb a vizsgára jelentkezéskor kell benyújtani. A szakdolgozatot a vizsgabizottság minősíti.
Megfelelőség esetén a gyakorlati vizsga A) feladata helyett a szakdolgozatot kell bemutatni. (Lásd
7. Egyebek)

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu