Vegyipari rendszerkezelő - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Vegyipari rendszerkezelő
 • A szakképesítés OKJ száma: 34 524 02
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Vegyipar
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Vegyipar
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vegyipari rendszerkezelő - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3153
Vegyipari alapanyag-feldolgozó berendezés vezérlője
 • Folyamatoperátor, vegyipar

A vegyipari rendszerkezelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Vegyipari rendszerkezelő önállóan vagy munkahelyi vezető irányítása mellett végzi a vegyipari
gyártási folyamatok végrehajtását, készülékek, berendezések üzemeltetését. A korszerű ipari mérő-
és ellenőrző rendszerek segítségével kapott információk alapján a technológiai utasítás szerint
beavatkozik a gyártási folyamatba. Egyszerűbb gépkarbantartó, javító munkákat végez. Ellenőrzi az
általa gyártott termékek minőségét, kémiai összetételét üzemanalitikai eszközökkel.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

a beszállított alapanyagok, gyártási segédanyagokat fogadni, raktározni; a beszállított anyag minőségével és pontos mennyiségével kapcsolatos gyorsvizsgálatokat elvégezni; (üzemanalitikai feladatok, fizikai és kémiai alapjellemzők mérése) beszállított anyagot feldolgozásra előkészíteni; a gyártás során felmerülő javítási, karbantartási munkákat felmérni; a gyártás során felmerülő javítási, karbantartási munkákhoz szükséges eszközöket, szerszámokat és segédanyagokat kiválasztani, a vonatkozó szabványokat és katalógusokat használni; az alapvető gyorsjavításokat (tömítéscsere, szabványos cserealkatrész beépítése, kenési rendszer ellenőrzése, kenőanyag utántöltése) elvégezni; új berendezés üzembe helyezésében részt venni; figyelemmel kísérni a gyártási paraméterek alakulását, értékelni és összehasonlítani a technológiai utasítással; a korszerű, automatizált gyártás folyamatjelző műszereit leolvasni, értékelni, és a jelzések alapján a technológiai utasításnak megfelelő mértékben beavatkozni; technológiai utasítás, recept vagy leírás alapján működtetni vegyipari berendezéseket, végrehajtani gyártási technológiát; a korszerű, automatizált sorozattermelő (adagoló, kiszerelő, csomagoló stb.) berendezések vezérlőelemeit - pneumatikus, elektromos vagy hidraulikus vezérlőeszközeit - üzembe helyezni, működésüket ellenőrizni és a szükséges mértékű zavarelhárítást végrehajtani; közreműködni az üzemzavarok, minőségi problémák elhárításában ellenőrizni a zavartalan alapanyag- és energiaellátást; betartani az üzemre, gyártási folyamatokra vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi, zajvédelmi rendszabályokat; kezelni a minőségelemző és környezetvédelmi ellenőrző üzemi analitikai műszereket;

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A vegyipari rendszerkezelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Vegyipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Iskolai előképzettség:

alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nincs
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nappali re

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Minimális óraszáma: 800-1000 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 34 524 02 azonosító számú, Vegyipari rendszerkezelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11778-16 Laboratóriumi és munkavédelmi feladatok
 • 11779-16 Kémiai és műszaki feladatok
 • 11780-16 Vegyipari rendszerkezelő feladatok
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.

A vegyipari rendszerkezelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak
szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint –
egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu