Vegyipari rendszerkezelő - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vegyipari rendszerkezelő - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Vegyipari rendszerkezelő
A szakképesítés OKJ száma: 34 524 02
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Vegyipar (524)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Vegyipar

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3153Vegyipari alapanyag-feldolgozó berendezés vezérlőjeFolyamatoperátor, vegyipar


Ágazati besorolás: Vegyipar
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

A Vegyipari rendszerkezelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Vegyipari rendszerkezelő önállóan vagy munkahelyi vezető irányítása mellett végzi a vegyipari
gyártási folyamatok végrehajtását, készülékek, berendezések üzemeltetését. A korszerű ipari mérő-
és ellenőrző rendszerek segítségével kapott információk alapján a technológiai utasítás szerint
beavatkozik a gyártási folyamatba. Egyszerűbb gépkarbantartó, javító munkákat végez. Ellenőrzi az
általa gyártott termékek minőségét, kémiai összetételét üzemanalitikai eszközökkel.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa beszállított alapanyagok, gyártási segédanyagokat fogadni, raktározni; a beszállított anyag minőségével és pontos mennyiségével kapcsolatos gyorsvizsgálatokat elvégezni; (üzemanalitikai feladatok, fizikai és kémiai alapjellemzők mérése) beszállított anyagot feldolgozásra előkészíteni; a gyártás során felmerülő javítási, karbantartási munkákat felmérni; a gyártás során felmerülő javítási, karbantartási munkákhoz szükséges eszközöket, szerszámokat és segédanyagokat kiválasztani, a vonatkozó szabványokat és katalógusokat használni; az alapvető gyorsjavításokat (tömítéscsere, szabványos cserealkatrész beépítése, kenési rendszer ellenőrzése, kenőanyag utántöltése) elvégezni; új berendezés üzembe helyezésében részt venni; figyelemmel kísérni a gyártási paraméterek alakulását, értékelni és összehasonlítani a technológiai utasítással; a korszerű, automatizált gyártás folyamatjelző műszereit leolvasni, értékelni, és a jelzések alapján a technológiai utasításnak megfelelő mértékben beavatkozni; technológiai utasítás, recept vagy leírás alapján működtetni vegyipari berendezéseket, végrehajtani gyártási technológiát; a korszerű, automatizált sorozattermelő (adagoló, kiszerelő, csomagoló stb.) berendezések vezérlőelemeit - pneumatikus, elektromos vagy hidraulikus vezérlőeszközeit - üzembe helyezni, működésüket ellenőrizni és a szükséges mértékű zavarelhárítást végrehajtani; közreműködni az üzemzavarok, minőségi problémák elhárításában ellenőrizni a zavartalan alapanyag- és energiaellátást; betartani az üzemre, gyártási folyamatokra vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi, zajvédelmi rendszabályokat; kezelni a minőségelemző és környezetvédelmi ellenőrző üzemi analitikai műszereket;

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Vegyipari rendszerkezelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Vegyipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nappali re
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Maximális óraszáma: 800-1000 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 34 524 02 azonosító számú, Vegyipari rendszerkezelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11778-16 Laboratóriumi és munkavédelmi feladatok

11779-16 Kémiai és műszaki feladatok

11780-16 Vegyipari rendszerkezelő feladatok

11499-12 Foglalkoztatás II.


A Vegyipari rendszerkezelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak
szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint ?
egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu