Vegyész technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vegyész technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Vegyész technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 524 03
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Vegyipar (524)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Vegyipar

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3115VegyésztechnikusAnyagvizsgáló, minősített laboráns
Drog és toxikológiai laboratóriumi
technikus
Festékvizsgáló laboráns
Gyógyszeripari (finomvegyipari)
laboráns

Gyógyszeripari laboratóriumi
technikus
Gyógyszeripari technikus
Gyógyszervizsgáló laboráns
Gyógyszervizsgáló laboráns

Gyógyszervizsgáló technikus
Kőolajipari technikus
Laborasszisztens, vegyészet
Szilikátipari technikus
Tüzelőanyag technikus
Vegyész mérnökasszisztens
Vegyészeti laboráns
Vegyésztechnikus
Vegyipari méréstechnológus


Ágazati besorolás: Vegyipar
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

A Vegyész technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Vegyész technikus önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz nagyüzemi vegyi folyamatok
végrehajtásában, ellenőrzésében, részleges vagy teljes irányításában, készülékek, berendezések
üzemeltetésében. Vegyipari vizsgálati laboratóriumban fizikai vizsgálatokat, valamint klasszikus
analitikai és műszeres elemzéseket végez. Vizsgálatai kiterjednek az anyagok fizikai és kémiai
jellemzőire, meghatározza a minták minőségi és mennyiségi paramétereit. Feladatai közé tartozik az
anyagok laboratóriumi körülmények közötti előállítása, az előállított anyagok tisztaságának
ellenőrzése. Munkáját a vegyipari munkavédelmi és speciális környezetvédelmi előírások
betartásával végzi. Kisebb alsó- vagy középvezetői beosztásában gondoskodik a irányítási körébe
tartozó munkatársak munkájának megszervezéséről és a biztonságos munkavégzés feltételeinek
megteremtéséről.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaellenőrizni, irányítani az alapanyagok, gyártási segédanyagok beszállítását, raktározását és feldolgozását intézkedni a gyártás során felmerülő javítási, karbantartási munkák elvégzése felől új berendezés üzembe helyezésében részt venni gondoskodni a felügyelete alá tartozó gépek, gyártó berendezések vagy laboratóriumi eszközök termék- vagy műszakváltást megelőző beállításáról figyelemmel kísérni a gyártási paraméterek alakulását, értékelni és összehasonlítani a technológiai utasítással kivizsgálni és javaslatot tenni vagy intézkedni az üzemzavarok, minőségi problémák elhárítása érdekében gondoskodni a gyártási feltételek folyamatos fenntartásáról, ellenőrizni a zavartalan alapanyag- és energiaellátást betartani és beosztott munkatársaival betartatni a laboratóriumra, az üzemre, a gyártási folyamatokra vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi, zajvédelmi rendszabályokat elvégezni a termeléssel összefüggésben szükséges, közvetlen minőségi ellenőrző laboratóriumi vizsgálatokat felmérni a vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek, anyagok, mérőműszerek eszközök mennyiségét és műszaki állapotát meggyőződni a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról mintákat venni vagy átvenni a vizsgálandó mintákat vegyipari laboratóriumi vizsgálatok előkészíteni vegyipari laboratóriumban, vagy külső helyszínen elvégezni a minták előírás szerinti vizsgálatait

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Vegyész technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a képzés ideje alatt egy alkalommal a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

55%-elmélet
45%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 800-1000 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 524 03 azonosító számú, Vegyész technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11797-16 Laboratóriumi feladatok

11850-16 Vegyésztechnikusi feladatok

11849-16 Vegyész szakmai elmélet feladatok

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.


A Vegyész technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak
szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint ?
egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu