Vasútforgalmi szolgálattevő - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Vasútforgalmi szolgálattevő
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 841 05
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Szállítási szolgáltatások
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Közlekedés
 • A szakképesítésért felelős miniszter: közlekedésért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vasútforgalmi szolgálattevő - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3161
Munka- és termelésszervező

A vasútforgalmi szolgálattevő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A vasútforgalmi szolgálattevő a vasúti üzemirányító központtal együttműködve, az utasítások előírásainak és a technológiáknak a betartásával szervezi, irányítja és elbonyolítja a felügyeletére bízott területen (állomás, nyíltvonal, vonalszakasz), a vonatközlekedést és a tolatási mozgásokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • megállapítani a közlekedési ágak járműveinek legfontosabb követelményeit;
 • jellemezni az egyes közlekedési alágazatokat;
 • bemutatni a vasúti pálya műszaki alapfogalmait, továbbá annak részeit, az alépítményt, felépítményt;
 • áttekinti a járművek meghajtását gépészeti szempontból;
 • jellemzi a városi közlekedés járműveit;
 • meghatározni a vonatra ható erőket;
 • bemutatni a vasúti fékezés alapjait;
 • ismerni Magyarország vasúthálózatát, a vasúti összeköttetések, a szomszédos vasutak határpontjait és a jelentősebb nemzetközi összeköttetéseket;
 • csoportosítani a biztosítóberendezéseket funkcionalitásuk és térbeli elhelyezkedésük alapján;
 • kezelni, továbbá ellenőrizni a működését a különféle állomási és vonali biztosítóberendezéseknek;
 • ismertetni az áram útját a vasúti villamos vontatásban;
 • megkülönböztetni a vonali felsővezeték részeit;
 • vonatok közlekedését szervezni és irányítani;
 • gondoskodni a vonatközlekedés és a tolatási mozgások biztonságos lebonyolításáról;
 • szolgálatra jelentkezni és elvégezni a szolgálatvégzéshez szükséges ténykedéseket;
 • irányítani az állomás vonatátvételi/összeállítási feladatait a vasútvállalati megrendelések alapján;
 • az állomás forgalmi-tolatási feladatait koordinálni és irányítani;
 • elvégzi fogalom lebonyolításával kapcsolatos előírásokat, tévesztés nélkül kiválasztja az adott szituációban előírás szerint alkalmazandó szabályokat, azokat alkalmazni tudja;
 • képes végrehajtani a rendkívüli helyzetekben követendő eljárásokat, rendkívüli helyzetekben optimálisan cselekedni.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 841 10
52 841 02

A képzés feltételei

A vasútforgalmi szolgálattevő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 700 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 841 05 azonosító számú, Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11986-16 Vasúti forgalmi ismeretek
 • 11985-16 Vasúti jelzési ismeretek
 • 11984-16 Pályavasúti berendezések ismerete
 • 11983-16 Vasútüzemi ismeretek
 • 12118-16 Közlekedés általános ismerete

A vasútforgalmi szolgálattevő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu