Vasútforgalmi szolgálattevő - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vasútforgalmi szolgálattevő - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Vasútforgalmi szolgálattevő
A szakképesítés OKJ száma: 54 841 05
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Szállítási szolgáltatások (841)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Közlekedés

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3161Munka- és termelésszervezőForgalmi szolgálattevő


Ágazati besorolás: Közlekedés
A szakképesítésért felelős miniszter: nemzeti fejlesztési miniszter

A Vasútforgalmi szolgálattevő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A vasútforgalmi szolgálattevő a vasúti üzemirányító központtal együttműködve, az utasítások előírásainak és a technológiáknak a betartásával szervezi, irányítja és elbonyolítja a felügyeletére bízott területen (állomás, nyíltvonal, vonalszakasz), a vonatközlekedést és a tolatási mozgásokat.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmamegállapítani a közlekedési ágak járműveinek legfontosabb követelményeit; jellemezni az egyes közlekedési alágazatokat; bemutatni a vasúti pálya műszaki alapfogalmait, továbbá annak részeit, az alépítményt, felépítményt; áttekinti a járművek meghajtását gépészeti szempontból; jellemzi a városi közlekedés járműveit; meghatározni a vonatra ható erőket; bemutatni a vasúti fékezés alapjait; ismerni Magyarország vasúthálózatát, a vasúti összeköttetések, a szomszédos vasutak határpontjait és a jelentősebb nemzetközi összeköttetéseket; csoportosítani a biztosítóberendezéseket funkcionalitásuk és térbeli elhelyezkedésük alapján; kezelni, továbbá ellenőrizni a működését a különféle állomási és vonali biztosítóberendezéseknek; ismertetni az áram útját a vasúti villamos vontatásban; megkülönböztetni a vonali felsővezeték részeit; vonatok közlekedését szervezni és irányítani; gondoskodni a vonatközlekedés és a tolatási mozgások biztonságos lebonyolításáról; szolgálatra jelentkezni és elvégezni a szolgálatvégzéshez szükséges ténykedéseket; irányítani az állomás vonatátvételi/összeállítási feladatait a vasútvállalati megrendelések alapján; az állomás forgalmi-tolatási feladatait koordinálni és irányítani; elvégzi fogalom lebonyolításával kapcsolatos előírásokat, tévesztés nélkül kiválasztja az adott szituációban előírás szerint alkalmazandó szabályokat, azokat alkalmazni tudja; képes végrehajtani a rendkívüli helyzetekben követendő eljárásokat, rendkívüli helyzetekben optimálisan cselekedni.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Vasútforgalmi szolgálattevő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 700-1050 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 841 05 azonosító számú, Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


12118-16 Közlekedés általános ismerete

11983-16 Vasútüzemi ismeretek

11984-16 Pályavasúti berendezések ismerete

11985-16 Vasúti jelzési ismeretek

11986-16 Vasúti forgalmi ismeretek

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Vasútforgalmi szolgálattevő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak
szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint ?
egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu