Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
A szakképesítés OKJ száma: 54 344 03
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Könyvelés és adózás (344)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Közgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3611Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)Pénzügyi asszisztens
Vámügyi előadó
Jövedéki ügyintéző
Termékdíj ügyintéző


Ágazati besorolás: Közgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: adópolitikáért felelős miniszter

A Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző alkalmas a gazdálkodó szervezetek működésével összefüggő vám, jövedéki és termékdíj szabályozásban meghatározott feladatok önálló elvégzésére. A gazdálkodó szervezetek valamennyi vám-, jövedéki adó- és termékdíj kötelezettséggel, illetve áru, árukészletek mozgásával összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az árunyilatkozatok, az egyes bevallások adatszolgáltatások elkészítésében, lebonyolításában. Kezeli az ehhez kapcsolódó elektronikus nyilvántartásokat, rendszereket és a keletkezett iratanyagokat. Aktívan közreműködik a hatóság által lefolytatott ellenőrzések lebonyolításánál.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmajövedéki feladatokat ellátni vámszakmai feladatokat ellátni környezetvédelmi termékdíj bevallással kapcsolatos feladatokat ellátni termékdíj köteles termékek nyilvántartását vezetni környezetvédelmi termékdíjjal összefüggő bejelentéseket hatóság felé összeállítani, benyújtani energiaadóztatással kapcsolatos feladatokat ellátni alapvető hulladékkezeléssel összefüggő feladatokat ellátni a népegészségügyi termékadóval összefüggő feladatokat ellátni a fémkereskedelemi jogszabályok rendelkezéseit végrehajtani a büntetőjogi és szabálysértési jogi rendelkezéseinek megfelelni a közigazgatási hatósági eljárás szabályait alkalmazni alapvető adózási feladatokat ellátni az áruosztályozási tevékenységhez kapcsolódó szakmai feladatokat végrehajtani a tevékenységéhez kapcsolódó adatokat összegyűjteni és kezelni a jogorvoslati eszközöket érvényesíteni feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Levelező
Egyéb sajátos munkarend
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Távoktatás

Az 54 344 03 azonosító számú, Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

10156-12 Jogi-, adójogi feladatok ellátása

10157-12 Jövedéki feladatok ellátása

10158-16 Környezetvédelmi termékdíj feladatok ellátása

10159-16 Vámjogi feladatok ellátása

10160-16 Vámtarifa feladatok és áruosztályozás

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.


A Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Iskolai rendszerű szakképzésben: az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu