Vállalkozási és bérügyintéző - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vállalkozási és bérügyintéző - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Vállalkozási és bérügyintéző
A szakképesítés OKJ száma: 54 344 02
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Könyvelés és adózás (344)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Közgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3611Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)Pénzügyi asszisztens
Pénzügyi koordinátor
Pénzügyi ügyintéző
Mikró-, kis- és középvállalatok ügyintézője
Vállalkozási ügyintéző


Ágazati besorolás: Közgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: számviteli szabályozásért felelős miniszter

A Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a mikró-, kis- és középvállalkozások (kkv.) alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Vezeti az egyéni vállalkozók alapnyilvántartásait és elkészíti azok bevallásait. Alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja a bérszámfejtéssel- és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa mikro-,kis- és középvállalkozások (kkv.) működtetéséhez szükséges gazdasági folyamatokat átlátni, és munkája során a kapcsolódó adminisztratív feladatokat ellátni az egyéni vállalkozó alapnyilvántartásait vezetni (naplófőkönyv, pénztárkönyv, bevételi és költségnyilvántartás, bevételi nyilvántartás), közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében előkészíteni és részt venni a pénzforgalom és hitelezési feladatok kapcsolódó adminisztrációjában vezetni a pénzügyi-, és adónyilvántartásokat, valamint határidőre teljesíteni a kapcsolódó kötelezettségeket közreműködni/elkészíteni a mikró-, kis- és középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók bevallásait közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban részt venni a beruházás-, felújítás-, pályázat- és feladatfinanszírozásban vezetni a pénzügyi és gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat ellátni a mikró-, kis- és középvállalkozások (kkv.) könyvelési, beszámolási, ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó teendőket részt venni a költségszámításokban, a leltározásban és az ehhez kapcsolódó feladatok megszervezésében közreműködni az értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátásában nyilvántartani a megrendeléseket és szerződéseket egyeztetni a bejövő és kimenő számlákat közreműködni a rendelkezésre álló statisztikai információk birtokában a vállalkozás üzleti terv fejezeteinek elkészítésében vezetni az egészség- és társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartásokat ellátni a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs (bérszámfejtés, adó- és járulék-nyilvántartás, stb.) feladatokat közreműködni a munkavállalók munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatosan értelmezni és kitölteni a bér- és társadalombiztosítási nyomtatványokat használni a pénzforgalmi számítógépes programcsomagot irodai szoftvereket használni összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót, scannert használni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Vállalkozási és bérügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Levelező
Egyéb sajátos munkarend
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Távoktatás

Az 54 344 02 azonosító számú, Vállalkozási és bérügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok

10151-16 Bérügyi szakfeladatok ellátása

10152-16 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai

10153-16 Könyvvezetési feladatok

10154-16 Munkaerő-gazdálkodás

10155-16 Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.


A Vállalkozási és bérügyintéző komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A szakképesítésért felelős miniszter által kiadott Útmutató alapján elkészített Üzleti terv záródolgozat előírt határidőre történő leadása.
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Iskolai rendszerű szakképzés esetén: az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu