Turisztikai szervező, értékesítő - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Turisztikai szervező, értékesítő - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Turisztikai szervező, értékesítő
A szakképesítés OKJ száma: 54 812 03
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Utazásszervezés, turizmus és szórakoztatás (812)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: vendéglátás-turisztika

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
4221Utazásszervező, tanácsadóTurisztikai referens
Utazási irodai utasszervező
Utazási irodai ügyintéző
Utazási referens
Üdülésszervező


Ágazati besorolás: vendéglátás-turisztika
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

A Turisztikai szervező, értékesítő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A turisztikai szervező, értékesítő szakember turisztikai vállalkozások munkájában szervezőként, előadóként, ügyintézőként és referensként képes a vállalkozás teljes körű tevékenységét végezni, irányítani, szervezni és ellenőrizni vezetői szinten (utazási irodában, idegenforgalmi hivatalokban, fizető-vendéglátás területén, szabadidőközpontokban). Ismeri és alkalmazza a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat, hivatalos levelet készít hagyományos és digitális formában, irodatechnikai berendezéseket kezel, adatállományból egyszerűbb jelentést készít, értelmezi a turisztikai piac alapvető kategóriáit, alakítja a turisztikai termékkínálatot, web alapú szoftvereket kezel, digitális, elektronikai technológiát alkalmaz. Üzleti kapcsolatokat teremt hivatalos partnerekkel, vendégekkel alkalmazva a különböző kultúrák érintkezési formáit.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmakomplex módon átlátni a vállalkozás valamennyi munkafolyamatát, és a felső vezetés utasítása alapján irányítani működtetni a vállalkozás internetes oldalát közreműködni a vállalkozás üzleti stratégiájának, szervezeti működésének kialakításában, illetve a cégarculat meghatározásában összeállítani a vállalkozás árualap-kínálatát, megszervezni az értékesítés munkafolyamatait komplex feladatokat végrehajtani, irányítani, ellenőrizni (továbbképzések szervezése, bonyolítása, pályázatok készítése) üzleti kapcsolatot tartani a turisztikai piac szereplőivel biztosítani a folyamatos munkamenetet a vállalkozás minden munkaterületén

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Turisztikai szervező, értékesítő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 800-1000 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 812 03 azonosító számú, Turisztikai szervező, értékesítő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10064-16 Turisztikai termékkínálat

10065-16 Turisztikai vállalkozások

11714-16 Turisztikai erőforrások

11715-16 Kommunikáció a turizmusban

11716-16 Gazdasági folyamatok a turizmusban

11717-16 Infokommunikációs technológia a turizmusban

11498-16 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)


A Turisztikai szervező, értékesítő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
A komplex szakmai vizsga megkezdésének feltétele a vizsgafeladatban meghatározott témában vizsgaremek (ppt) elkészítése és beadása CD-n, nappali rendszerű képzés esetén legkésőbb az utolsó tanítási napon, felnőttképzés esetén a vizsgára jelentkezéskor. A vizsga megkezdéséhez szükséges prezentációt a szaktanár előzetesen áttekinti (eldönti annak vizsgára bocsáthatóságát), de a téma prezentálása és annak értékelése a vizsgán történik.
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben, valamint az iskolai rendszerű szakképzésben B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga vagy idegenforgalmi-vendéglátóipari szaknyelvi B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga letétele.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu