Textilműves - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Textilműves - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Textilműves
A szakképesítés OKJ száma: 54 211 08
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Képző - és iparművészet (211)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
2723Iparművész, gyártmány és ruhatervezőTextiltervező
Textilművész, szövés
Textilművész, textilnyomás
Textilművész, applikációk
Textilművész, hímzés
Divattervező


Ágazati besorolás: Művészet, közművelődés, kommunikáció
A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter

A Textilműves szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A textilműves olyan vizuális műveltséggel, rajzi és festészeti ismeretekkel, fejlett színérzékkel, textiltechnikai ismeretekkel rendelkező szakember, aki textil anyag?, minta és formaterveit önállóan és igényesen készíti el a különböző feladatoknak vagy a megrendelő igényeinek megfelelően.
A textiltárgyak tervezése, kivitelezése és/vagy kiviteleztetése során esztétikai szempontokat figyelembe véve szakszerűen alkalmazza az elsajátított textiltechnikákat (kéziszövés, kézifestés, textilnyomás, varrás) és a jelenkor követelményeinek megfelelő számítógépes szakmai programokat.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaszabadkézi rajzolásra, festésre, térkonstrukciók kialakítására a látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák megalkotására, átlényegítésére, absztrakcióra tanulmányrajzai alapján, vizuális memóriájára, belső látására támaszkodva kreatív tervek készítésére művészettörténeti, művészetelméleti, szakmatörténeti és szakelméleti ismereteinek felhasználására és folyamatos bővítésére forrásanyagot, információt gyűjteni, inspirációt keresni a munkájához, koncepciót kialakítani, munkafolyamatot tervezni, ütemezni vázlatokat készíteni, koncepcióját, elképzeléseit rajzi vagy plasztikus formában magas művészi színvonalon megjeleníteni technológiai? és anyagkísérleteket végezni, törekedve az új minőségek létrehozására textil alapanyag?, minta? és formaterveit önállóan, kreatívan, magas esztétikai igénnyel és a szakmai követelményeknek megfelelően elkészíteni textilterveit, vázlatait, terv?variációit, koloritjait, makettjeit, modellrajzait szakszerűen, számítógépes programok használatával és/vagy manuálisan elkészíteni tervei kivitelezéséhez a megfelelő alapanyagokat és technológiákat kiválasztani, alkalmazni a szakmai rajz elkészítésére és helyes értelmezésére megtervezni, kialakítani és fejleszteni szakmai eszközhátterét műhely? és műteremkörnyezetében szakmai feladatok ellátására alkalmazni szakmája legfontosabb technológiáit, alapanyagait, segédanyagait, szerszámait, berendezéseit lakástextil felhasználású terméket tervezni és készíteni az épített környezetnek megfelelően fali? és tértextil alkotásokat tervezni és készíteni ruházati felhasználású termékeket, öltözéket, vagy öltözködés kiegészítő tárgyakat tervezni és készíteni manuális és digitális eszközökkel dokumentálni, archiválni, prezentációt készíteni, bemutatni szakmai tevékenysége közben munka?, tűz?, környezet?, baleset? és egészségvédelmi előírásokat betartani tájékozódni a munkavállalás, a vállalkozások aktuális gazdasági jogi feltételeiről

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Textilműves képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség; párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: igen
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai gyakorlat 120 óra, érettségi utáni két éves képzésben 80 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével a képzési folyamat időszakában is. Például hétvégi és nyá

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 900-1300 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 211 08 azonosító számú, Textilműves megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás

10588-16 Tervezés és technológia

10589-16 Kortárs szakmai környezet

11686-16 Textiltervezés, kivitelezés, szakmai elmélet és szakmai rajz

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.


A Textilműves komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Vizsgamunka készítése
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu