Testőr - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Testőr - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Testőr
A szakképesítés OKJ száma: 33 861 02
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi és vagyonvédelem (861)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Rendészet, honvédelem és közszolgálat

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
5254Vagyonőr, testőrSzemély- és vagyonőr
Testőr


Ágazati besorolás: Rendészet, honvédelem és közszolgálat
A szakképesítésért felelős miniszter: belügyminiszter

A Testőr szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Testőr szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve Testőr szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmatermészetes személyek életét és testi épségét védeni a védett személy egyes személyhez fűződő jogai sértetlenségét biztosítani a veszélyeztetettség szintjét felmérni, kockázatelemzést végezni a megbízási szerződést megkötni biztosítási tervet készíteni a védett személyt és a biztosításban részt vevőket felkészíteni a védett személy megfigyelésére utaló tevékenységeket megelőzni vagy felderíteni és elhárítani a szükséges híradástechnikai és védelmi eszközöket kiválasztani, alkalmazni operatív központot felállítani, az információkat folyamatosan aktualizálni a közlekedési, menekítési és alternatív útvonalakat, menekítési helyeket meghatározni, biztosítani az épületek, járművek és helyszínek technikai átvizsgálását elvégezni, előzetes tűzszerész átvizsgálását megszervezni az életmentést szolgáló egészségügyi hátteret biztosítani a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban részt vevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel együttműködni a védett személy környezetét folyamatosan figyelni, a közelében tartózkodni jogosultakat felügyelni a gyanús elemek kiszűréséről intézkedni a védett személy zavartalan érkezését és távozását biztosítani a védett személy gyalogos és járműves kísérését biztosítani támadás vagy rendkívüli esemény bekövetkezésekor a védett személyt a veszélyzónából kivonni a menekítést végrehajtani a menekítési helyek kiemelt védelmét biztosítani a legmagasabb fokú készültséget fenntartani, amíg indokolt a biztosítás vezetőjeként a műveletek befejezését engedélyezni a kiadott technikai eszközöket hiánytalanul visszavenni a megbízónak az elvégzett munkáról összefoglalót készíteni a biztosításban részt vevők szakmai munkáját és teljesítményét elemezni és értékelni a saját dokumentációt elkészíteni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Testőr képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) 32 861 01 Személy- és vagyonőr 31 861 01 Biztonsági őr 52 861 01 Biztonságszervező 54 861 01 000 Biztonságszervező I. 54 861 01 0100 33 01 Biztonságszervező II. 52 861 06 Rendőr 61 861 01 0010 61 03 Rendőrszervező 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I. 31 863 02 0000 00 00 Honvéd tiszthelyettes II. 55 863 01 Honvéd zászlós 52 861 06 0100 52 01 Kormányőr 52 861 05 Közterület-felügyelő 52 861 02 0000 00 00 Határrendész 61 861 01 0010 61 01 Határrendész-szervező (tiszt)
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 320-450 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 33 861 02 azonosító számú, Testőr megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10398-12 Testőri tervezési-szervezési feladatok

10399-12 Testőri műveleti feladatok


A Testőr komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Záró dolgozat elkészítése és a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt 30 nappal korábban történő beadása a szakmai vizsgát szervező intézménynek.
A dolgozatra vonatkozó előírások: A dolgozat a képző intézmény által meghatározott feladat alapján biztosítási terv készítése - ötoldalnyi terjedelemben (a címlapon kívül).
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu