Termékdíj ügyintéző - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Termékdíj ügyintéző - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Termékdíj ügyintéző
A szakképesítés OKJ száma: 51 344 08
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Könyvelés és adózás (344)
A szakképesítés típusa: részszakképesítés
Szakmacsoport: Közgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3611Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)Pénzügyi asszisztens
Vámügyi előadó


Ágazati besorolás: Közgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: adópolitikáért felelős miniszter

A Termékdíj ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Termékdíj ügyintéző a termékdíj bejelentéssel, bevallással, nyilvántartással kapcsolatos feladatokat végez. Megfelelő módon alkalmazza a termékdíjhoz kapcsolódó nemzeti jogszabályokat. Elvégzi a termékdíj köteles termékek adózásával/adóztatásával kapcsolatos feladatokat.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmatermékdíj bejelentéssel, bevallással, nyilvántartással kapcsolatos feladatokat végezni megfelelő módon alkalmazni a termékdíjhoz kapcsolódó nemzeti jogszabályokat elvégezni a termékdíj köteles termékek adózásával/adóztatásával kapcsolatos feladatokat betartani/betartatni a bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendre vonatkozó szabályokat, a vámeljárások során közreműködni a vámáru-nyilatkozatok termékdíjjal kapcsolatos mellékleteinek megfelelő elkészítésében kapcsolatot tartani a vám- és környezetvédelmi hatóságokkal szerződés alapján kapcsolatot tartani a hasznosítást koordináló szervezetekkel, elkészíteni és megküldeni részükre a beszámolókat ellátni a Kötelező Tarifális Felvilágosítás kérelmezésével, alkalmazásával kapcsolatos feladatokat alkalmazni az Európai Unióban a termékdíjhoz kapcsolódó rendeleteket, irányelveket és bírósági döntések rendelkezéseit vezetni a termékdíjhoz kapcsolódó különnyilvántartásokat,kezeliés rögzíti az adatokat, betartja a nyilvántartások vezetésére vonatkozó előírásokat közreműködni a termékdíjhoz kapcsolódó szerződések megkötésében közreműködni a termékdíjhoz szorosan kapcsolódó beszerzési és értékesítési ügyletek megkötésénél, megadni az ügylethez kapcsolódó termékdíjas és hulladékhasznosítási kötelezettségekről szóló információkat megbízás alapján, a külön jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén képviseleti feladatokat ellátni érvényesíteni a termékdíjjal kapcsolatos eljáráshoz kapcsolódó jogorvoslati rendszert közreműködni a hatóság ellenőrzései és a mintavételek során alkalmazni a rendszeresített bevallási formanyomtatványokat kezelni és alkalmazni a rendszeresített nyomtatványkitöltő programot, jóváhagyásra megküldeni a rendszeresített nyomtatványkitöltő program által előállított XML üzenettel egyenértékű bevallást előállító alkalmazott szoftvert a vámhatóság felé termékdíj-mentességi engedélyekkel kapcsolatos feladatokat végezni alkalmazni a termékdíj-mentességi engedélyekre vonatkozó jogszabályi előírásokat elkészíteni és határidőben megküldeni a mentességi kérelmeket és figyelemmel kísérni a kadott mentességi engedélyekben meghatározottak teljesülését elkészíteni és megküldeni a mentességi engedélyben foglaltak teljesítésére vonatkozó beszámolót betartani a betétdíjra vonatkozó nyilvántartási, bejelentési, beszámolási kötelezettségre vonatkozó előírásokat termékdíjhoz szorosan kapcsolódó hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási adminisztrációs feladatokat végezni alkalmazni a hulladékok kezelésére vonatkozó általános előírásokat vezetni a hulladékgazdálkodással összefüggő szükséges nyilvántartásokat kiállítani a hulladékszállításhoz szükséges szállítójegyet, mérlegjegyet ellenőrizni a hulladékkezelésre szerződött partnerek engedélyeinek érvényességét közreműködni a hulladékkezeléssel, hasznosítással kapcsolatos szerződések megkötésében szükség szerint rögzíteni az adatokat a hulladékgazdálkodási információs rendszerben

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Termékdíj ügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 320-480 óra

Választható képzési formák:

Távoktatás
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 51 344 08 azonosító számú, Termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

10156-12 Jogi-, adójogi feladatok ellátása

10160-16 Vámtarifa feladatok és áruosztályozás

10158-16 Környezetvédelmi termékdíj feladatok ellátása


A Termékdíj ügyintéző komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu