Térképész szaktechnikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Térképész szaktechnikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Térképész szaktechnikus
A szakképesítés OKJ száma: 55 581 03
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Építészet és várostervezés (581)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Mezőgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3133Földmérő és térinformatikai technikusDigitálistérkép-kezelő
Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző
Földmérő (technikus)
Földmérő, földügyi és térinformatikai
technikus
Földügyi térinformatikai szaktechnikus
Közúti földmérő (technikus)
Létesítménygeodéta szaktechnikus
Számítógépes térképész (technikus)
Távérzékelési szaktechnikus
Térinformatikai asszisztens (technikus)
Térinformatikai ügyintéző
Térképész technikus
Térképész szaktechnikus
Térképrajzoló (technikus)
Térképvizsgáló (technikus)


Ágazati besorolás: Mezőgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: földművelődésügyi miniszter

A Térképész szaktechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A térképész szaktechnikus az intézmény, szervezet, magán, vagy társas vállalkozás munkatársaként szakmai
irányítás mellett elvégzi a térképészeti tevékenység során felmerülő szervezési és irányítási feladatokat.
Az adatgyűjtés során elvégzi a geodéziai, topográfiai, fotogrammetriai, távérzékelési és tematikus adatok
gyűjtését és előkészítését. Az adatfeldolgozás során végrehajtja a térképtervezési és térképszerkesztési
feladatokat a kartográfiai elvek betartásával. Elvégzi a térkép grafikai kivitelezését a megadott utasítások és
szempontok alapján. Részt vesz a térképkészítés munkafolyamataiban.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmatérképet tervezni, feladatot specifikálni, - meghatározni a térkép tematikáját, - kiválasztani a méretarányt, vetületet és a jelkulcsot, - kiválasztani az alkalmazandó technológiát, - makettet, modellt készíteni, - térképtükröt, műszaki jeleket meghatározni, - vetületi rendszer meghatározni, - méretarányt, térkép méretét definiálni, - megtervezni a síkrajzi, vízrajzi, névrajzi, domborzati elemeket tematikát, - megtervezni és kezeli a tematikus térképek adatbázisait, - térinformatikai adatokat gyűjteni tematikus térképek készítéséhez, - térinformatikai adatokat feldolgozni tematikus térképek készítéséhez, - megalkotni a jelkulcsot, - megrajzolni a térképet, - ellenőrizni a munkafolyamatot, - elvégezni a korrektúrát, - elvégezni a változtatásokat.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Térképész szaktechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Levelező
Távoktatás

Az 55 581 03 azonosító számú, Térképész szaktechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10995-12 Kartográfiai térképszerkesztés feladatai


A Térképész szaktechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Záródolgozat készítése (bővebben az 5.4. pontban).
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu