Települési környezetvédelmi szaktechnikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Települési környezetvédelmi szaktechnikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Települési környezetvédelmi szaktechnikus
A szakképesítés OKJ száma: 55 850 04
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Környezetvédelem (általános programok) (850)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Környezetvédelem

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3134Környezetvédelmi technikusKörnyezetvédelmi szaktechnikus
Települési környezetvédelmi
technikus


Ágazati besorolás: Környezetvédelem
A szakképesítésért felelős miniszter: földművelődésügyi miniszter

A Települési környezetvédelmi szaktechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és
egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját, a kiértékelt eredmények alapján meghatározza a
tennivalókat.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaalkalmazni a szakmai előírásokat, - nyilvántartani és kezelni a környezeti adatokat, - adatszolgáltatást végezni, - feltárni a környezetszennyező forrásokat, - nyilvántartani a szennyezőanyag-kibocsátásokat, - nyilvántartani a védett természeti- és épített értékeket, - közreműködni építésügyi igazgatási feladatokban, - részt venni tervek készítésében, - közreműködni bírság kiszabásában, - közreműködni a levegő-, víz- és talajvédelmi feladatokban, - részt venni hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési feladatokban, - részt venni műemlékvédelemmel és műemlékfenntartással kapcsolatos feladatokban, - részt venni a fenntartási, kezelési feladatokban, környezetvédelmi ellenőrzésben, szabálysértési ügyek intézésében, - panaszok ügyében eljárni, - részt venni pályázati munkákban, - kapcsolatot tartani a környezet- és természetvédelmi hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal, - közreműködni a környezetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában, - üzemi megbízotti területen közreműködni a környezetbarát eljárások kidolgozásában és bevezetésében, valamint felvilágosítani a dolgozókat a használt berendezések káros hatásairól, és a védekezés módjáról, - szakhatósági területen kivizsgálni a bejelentéseket.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Települési környezetvédelmi szaktechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 240-360 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 850 04 azonosító számú, Települési környezetvédelmi szaktechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11947-16 Települési környezetvédelem


A Települési környezetvédelmi szaktechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu