Tartósítóipari szaktechnikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Tartósítóipari szaktechnikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Tartósítóipari szaktechnikus
A szakképesítés OKJ száma: 55 541 07
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Élelmiszergyártás (541)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Élelmiszeripar

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3113Élelmiszer-ipari technikusKonzervipari technikus
Tartósítóipari technikus


Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
A szakképesítésért felelős miniszter: földművelődésügyi miniszter

A Tartósítóipari szaktechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Élelmiszeripari üzemekben, laboratóriumokban vizsgálja az élelmiszer alapanyagok minőségét, mennyiségét.
Önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz ezek átvételében, osztályozásában, feldolgozásában, hűtésében,
csomagolásában, tárolásában.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmameghatározni az élelmiszerek fizikai sajátosságait és kémiai összetevőit, - mérőeszközöket kezelni a nyersanyagok mennyiségi és minőségi átvételekor, - élelmiszeripari alapműveleteket végezni: melegítés, hűtés, oldatkészítés, lepárlás, desztillálás, sűrítés, erjesztés, sűrítés, főzés, sterilizálás, stb., - megszervezni a gépek és berendezések napi beállítási, karbantartási, tisztítási, javítási feladatait, - mérni az anyagnormákat, pontosítani azokat, az eredményekről grafikonokat és diagramokat készíteni, - megadott szempontok szerint vizsgálni az elkészült élelmiszereket, elvégezni a mintavételt, - gondoskodni a receptek, technológiai utasítások, környezetvédelmi és munkavédelmi előírások betartásáról, - kisebb részfeladatokat ellátni a gyártmányfejlesztés területén, - főzelékféléket hőkezeléssel, hőelvonással gyártani, - sűrített készítményeket, püréket gyártani, - szárítmányokat készíteni, - gyümölcskészítményeket gyártani, - gyümölcsleveket gyártani, - húsalapú termékeket gyártani, - savanyított termékeket gyártani, - különleges követelményeknek megfelelő termékeket gyártani, - együttműködni munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavállalókkal a munkával összefüggő balesetek és megbetegedések megelőzésében, - közreműködni a munkáltatók munkavédelmi feladatainak megvalósításában.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Tartósítóipari szaktechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 541 07 azonosító számú, Tartósítóipari szaktechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10918-12 Zöldség- és főzelékkészítmények

10919-12 Gyümölcskészítmények

10920-12 Állati eredetű termékek


A Tartósítóipari szaktechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu