Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megnevezésével) - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megnevezésével) - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megnevezésével)
A szakképesítés OKJ száma: 54 212 08
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Zene- és előadó-művészet (212)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
2724Zeneszerző, zenész, énekesSzórakoztató zenész
Vendéglátóhelyi zenész
Népi?cigányzenész
Népzenész
Tánczenész
Rockzenész
Popzenész
Slágerzenész
Alkalmi zenész
Lakodalmi zenész
Énekes
Sanzonénekes
Vokalista
Magyarnóta?cigánydal énekes
Népdal énekes
Szórakoztató zenész, billentyűs hangszer
Szórakoztató zenész, fafúvós hangszer
Szórakoztató zenész, húros/vonós hangszer
Szórakoztató zenész, rézfúvós hangszer
Szórakoztató zenész, ütőhangszerek


Ágazati besorolás: művészet, közművelődés, kommunikáció
A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter

A Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megnevezésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szórakoztató zenész képzettségű hangszeres zenész és énekes szólista, zenekar, vagy vokál tagja a megszerzett zenei szakmai ismeretek birtokában szórakoztató zenei alkotások előadását, bemutatását teljesíti a műfajának megfelelően, a hagyományos tánczene, a rockzene, a popzene, továbbá népi?cigányzene és a szalonzene műfajának alkotásait adja elő a szakképzés során elsajátított ismeretek felhasználásával, hangszeres és énekes tudása bemutatásával
? nyilvános/zártkörű előadásokon, rendezvényeken,
? vendéglátóhelyeken,
? a közönség számára bármely más módon hozzáférhető élőzenei előadásonA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaA szakképesítéssel rendelkező Szórakoztató zenész szakmairány esetén képes: egyénileg, vagy zenekar hangszeres tagjaként képzettségének megfelelő műfajú rendezvényeken hangszeres zenészként aktívan közreműködni felismerni és alkalmazni a műfajra jellemző alapvető skálákat, harmóniákat a bemutatott zenei anyagot előadni együttessel próbálni hallás után a dallamot és annak harmóniasorát lejegyezni a jellemző akkordok jelöléseit helyesen alkalmazni értelmezni a zenei műszavakat, előadási jeleket, utasításokat hangszerét kezelni a repertoárját szükség szerint emlékezetből előadni a vendéglátás területén figyelemmel a vendéglátóhely jellegére, vendégkörére ?zenei repertoár bemutatásával szórakoztatni A szakképesítéssel rendelkező Énekes szólista szakmairány esetén zenei műfajában képes: egyénileg, vagy zenekar énekes tagjaként képzettségének megfelelő műfajú rendezvényeken közreműködni felismerni és alkalmazni a műfajra jellemző alapvető skálákat, harmóniákat a bemutatott zenei anyagot stílusosan, pontosan, tagoltan, kifejezően előadni együttessel próbálni hallás után a dallamot és annak harmóniasorát lejegyezni a jellemző akkordok jelöléseit helyesen alkalmazni értelmezni a zenei műszavakat, előadási jeleket, utasításokat énekhangját természetesen kezelni a repertoárját szükség szerint emlékezetből előadni a vendéglátás területén figyelemmel a vendéglátóhely jellegére, vendégkörére széles zenei repertoár bemutatásával szórakoztatni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megnevezésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: megbízható zenei hallás, tiszta intonáció, kottaírási és ? olvasási készség, hangszerkezelési készség, előadói készség, ritmus?tempó érzék.
Iskolai előképzettség: párhuzamos oktatás esetén alapfokú iskolai végzettség, szakképzési évfolyamon történő képzés esetében érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: A elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú ismerete, valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, a zenei műfajban való alapszintű jártasság, amelyeket a szakképző iskola írásbeli és gyakorlati felvételi vizsgán értékel. A szakképző iskola a szakképzés megkezdéséhez szükséges ismeretek elsajátítására felkészíthet szakképzést előkészítő évfolyam keretében
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra, 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. Művészeti szakmai gyakorlat

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 900-1300 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 212 08 azonosító számú, Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megnevezésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


12077-16 Elméleti alapok (szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet)

10721-16 Szórakoztató zenész (szórakoztató zenész és énekes szakmairány) tevékenysége

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.


A Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megnevezésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu