Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével) - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével) - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével)
A szakképesítés OKJ száma: 55 212 07
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Zene- és előadó-művészet (212)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
2724Zeneszerző, zenész, énekesSzórakoztató zenész
Vendéglátóhelyi zenész
Népi?cigányzenész
Tánczenész
Rockzenész
Popzenész
Énekes
Sanzonénekes
Vokalista
Magyarnóta?cigánydal énekes
Népdal énekes
Korrepetitor
Szórakoztató zenész, billentyűs hangszer
Szórakoztató zenész, fafúvós hangszer
Szórakoztató zenész, húros/vonós hangszer
Szórakoztató zenész, rézfúvós hangszer
Szórakoztató zenész, ütőhangszerek


Ágazati besorolás: Művészet, közművelődés, kommunikáció
A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter

A Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szórakoztató zenész képzettségű hangszeres és énekes zenész szólista, vagy zenekar, énekkar tagja a megszerzett zenei szakmai ismeretek birtokában szórakoztató zenei alkotások előadását, bemutatását teljesíti a műfajának megfelelően, a hagyományos tánczene, a rockzene, a popzene, továbbá népi?cigányzene és a szalonzene műfajának alkotásait adja elő a szakképzés során elsajátított ismeretek felhasználásával, hangszeres és énekes tudása bemutatásával
? nyilvános/zártkörű előadásokon, rendezvényeken, koncerteken,
? zenés színházi előadásokon,
? vendéglátóhelyeken,
? hanglemez felvételeken,
? rádió? és televízió felvételeken, valamint
? a közönség számára bármely más módon hozzáférhető élőzenei előadáson, valamint
pedagógiai ismeretei felhasználásával a műfaj gyakorlati oktatásában pedagógus munkakört tölt be.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaA szakképesítéssel rendelkező Szórakoztató zenész (billentyűs, fafúvós, húros/vonós, rézfúvós, ütős) szakmairány esetén képes: egyénileg, vagy zenekar hangszeres tagjaként képzettségének megfelelő műfajú rendezvényeken hangszeres zenészként aktívan közreműködni felismerni és alkalmazni a műfajra jellemző alapvető skálákat, harmóniákat a bemutatott zenei anyagot stílusosan, pontosan, tagoltan, kifejezően előadni dinamikailag árnyalt hangú, érzelmileg átélt előadás bemutatására együttessel próbálni koncerteken stílusosan interpretálni a zeneműveket hallás után a dallamot és annak harmóniasorát lejegyezni a jellemző akkordok jelöléseit helyesen alkalmazni zeneműveket, transzkripciókat elemezni pontosan értelmezni a zenei műszavakat, előadási jeleket, utasításokat hangszerét természetesen, oldottan, ökonomikusan kezelni a repertoárját szükség szerint emlékezetből előadni az előadás jellegének megfelelő zenei műsor összeállítására és előadására a vendéglátás területén figyelemmel a vendéglátóhely jellegére, vendégkörére széles zenei repertoár bemutatásával szórakoztatni a zenei felvételek készítése során maradéktalanul követni a szerző és a zenei vezető instrukcióit, a felvételekre magas színvonalú tudással felkészülni köznevelési intézményben, vagy iskolarendszeren kívüli képzésben a műfaj oktatásához szükséges pedagógiai ismeretek és módszertan alkalmazásával a tanuló életkorához, képességeihez igazodó pedagógiai gyakorlati feladatot ellátni A szakképesítéssel rendelkező Énekes szólista szakmairány esetén zenei műfajában képes: egyénileg, vagy zenekar énekes tagjaként képzettségének megfelelő műfajú rendezvényeken hangszeres zenészként aktívan közreműködni felismerni és alkalmazni a műfajra jellemző alapvető skálákat, harmóniákat a bemutatott zenei anyagot stílusosan, pontosan, tagoltan, kifejezően előadni dinamikailag árnyalt hangú, érzelmileg átélt előadás bemutatására együttessel próbálni koncerteken stílusosan interpretálni a zeneműveket hallás után a dallamot és annak harmóniasorát lejegyezni a jellemző akkordok jelöléseit helyesen alkalmazni zeneműveket, transzkripciókat elemezni pontosan értelmezni a zenei műszavakat, előadási jeleket, utasításokat énekhangját természetesen, oldottan kezelni a repertoárját szükség szerint emlékezetből előadni az előadás jellegének megfelelő zenei műsor összeállítására és előadására a vendéglátás területén figyelemmel a vendéglátóhely jellegére, vendégkörére széles zenei repertoár bemutatásával szórakoztatni a zenei felvételek készítése során maradéktalanul követni a szerző és a zenei vezető instrukcióit, a felvételekre magas színvonalú tudással felkészülni énekegyüttesben közreműködni köznevelési intézményben, vagy iskolarendszeren kívüli képzésben a műfaj oktatásához szükséges pedagógiai ismeretek és módszertan alkalmazásával a tanuló életkorához, képességeihez igazodó pedagógiai gyakorlati feladatot ellátni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: az 54 212 08 Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével), az 54 212 02 Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével), az 54 212 04 Jazz?zenész II. (a szakmairány megjelölésével), az 54 212 05 Klasszikus zenész II. (a szakmairány megjelölésével) és az 54 212 06 Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével), szakképesítést igazoló bizonyítvány megszerzésével elsajátított kompetenciák
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 54 212 08 Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével), továbbá lásd a 7.2. pont alatt
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével, például hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, művésztelepek form

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 900-1300 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 212 07 azonosító számú, Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


12075-16 Szórakoztató zenész I. (szórakoztató zenész és énekes szólista szakmairány) tevékenysége

12076-16 Szórakoztató zenész I. pedagógiai tevékenysége


A Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu