Szociális szakgondozó - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szociális szakgondozó - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Szociális szakgondozó
A szakképesítés OKJ száma: 54 762 03
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Szociális munka és tanácsadás (762)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:


Ágazati besorolás: Szociális szolgáltatások
A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

A Szociális szakgondozó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szociális szakgondozó, felsőfokú szociális diplomával rendelkező szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Segítséget nyújt ? az ápolás, a személyes gondozás, a tervezés, a szervezés módszereinek és eszközeinek felhasználásával, a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve annak életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát.
Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegélynyújtására is képes. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmainformációk gyűjteni, információforrásokat kezelni a különböző helyzetben élő emberek iránt empátiát, toleranciát kifejezni segítőkész kapcsolatot teremteni, nyitott hozzáállást tanúsítani konfliktust megoldani, konszenzusokat keresni klienseit és munkatársait motiválni általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni a szociális problémákat felismerni, a problémákat értelmezni, feltárni a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeket képviselni info?kommunikációs eszközöket és számítógépet használni rendszerben gondolkodni, a feladatokat gyakorlatiasan értelmezni felmérni a közvetlen életveszélyt elsősegélyt nyújtani heveny rosszullétek, belgyógyászati kórképek, sebészeti beavatkozást igénylő balesetek esetén az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni orvosi utasítás alapján alapápolási feladatokat ellátni gondozási feladatokat szakszerűen elvégezni megszervezni és segítséget nyújtania mindennapi életvitel és tevékenység elvégzésében segítséget nyújtani a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban az alapvető emberi szükségleteket felmérni a foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában aktívan részt venni, tárgyi feltételeit biztosítani és célszerűen használni megbízás alapján kliense érdekeit képviselni saját gondozási munkáját dokumentálni részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában megtervezni a saját és irányítása alá tartozók munkáját, ütemezni a feladatokat, a feladat megoldási folyamatot megtervezni részt venni a minőségbiztosítással és a szakmai protokollokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában különböző rendezvényeket, akciókat szervezni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Szociális szakgondozó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 1300-1560 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 762 03 azonosító számú, Szociális szakgondozó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei

10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok

10556-16 Gondozási-ápolási feladatok

10574-16 Személyes gondoskodás

10575-12 Szociális szervezés

10576-12 Szakgondozási adminisztráció

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.


A Szociális szakgondozó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
- Az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
- A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása legkésőbb a vizsgára jelentkezéskor
- ?Párbeszédes formában, minimum 15 gépelt oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú?
- ?Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási?gondozási gyakorlatról szóló napló bemutatása (leadása), mely a napi ápolási gondozási feladatainak felsorolásán túl 1 oldal terjedelemben röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (összesen legalább 12 oldal terjedelem)?;
- ?Egy előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes szociális szervezési gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása), legalább 12 oldal terjedelemben?;
- ?A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz és a szervezési munkához kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány?sablonok leadása?
- ?Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási?ápolási tevékenységről készült, minimum 15 gépelt oldal terjedelmű záródolgozat előzetes leadása?;
- ?Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) szociális szervezési gyakorlatról készült minimum 15 gépelt oldal terjedelmű záródolgozat előzetes leadása?;
- A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás.
- 400 óra (20%?a demonstrációs/gyakorló termi, 80% a szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben tereptanár vagy szociális és/vagy egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember továbbiakban gyakorlatvezető végzettséggel rendelkező szakember irányításával letöltött), a gyakorlatvezető által legalább elégségesre (2) értékelt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
Iskolai rendszerű szakképzésben:
- Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
- A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása legkésőbb az utolsó tanítási napon:
- ?Párbeszédes formában, minimum 15 gépelt oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú?
- ?Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási?gondozási gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása), mely a napi ápolási gondozási feladatainak felsorolásán túl 1 oldal terjedelemben röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (összesen legalább 12 oldal terjedelem)?;
- ?Egy előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes szociális szervezési gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása), legalább 12 oldal terjedelemben?;
- ?A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz és a szervezési munkához kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány?sablonok leadása?
- ?Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási?ápolási tevékenységről készült, minimum 15 gépelt oldal terjedelmű záródolgozat előzetes leadása?;
- ?Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) szociális szervezési gyakorlatról készült minimum 15 gépelt oldal terjedelmű záródolgozat előzetes leadása?;
- A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás.
- A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben tereptanár vagy szociális és/vagy egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember továbbiakban gyakorlatvezető végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával) letöltött, a gyakorlatvezető által minimum elégséges (2) értékelése esetén gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu