Szociális gondozó és ápoló - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szociális gondozó és ápoló - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó és ápoló
A szakképesítés OKJ száma: 34 762 01
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Szociális munka és tanácsadás (762)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3513Szociális gondozó, szakgon-dozóFogyatékosok gondozója
Nappali és intézményi gondozó


Ágazati besorolás: Szociális szolgáltatások
A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

A Szociális gondozó és ápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap? és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaolvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni köznyelvi és szakmai szöveget írni információkat gyűjteni a különböző helyzetben élő emberekkel empátiával, toleranciával bánni érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartást tanúsítani elhivatottan, segítőkész odafordulással kapcsolatot teremteni adekvát módon kommunikálni, nondirektív segítő beszélgetést alkalmazni klienseit motiválni felelősségteljesen, nyitott módon hozzáállni a kliensek problémáihoz a szociális veszélyhelyzeteket, problémákat felismerni a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeit képviselni info?kommunikációs eszközöket és a számítógépet használni feladatait és a megoldandó problémákat gyakorlatiasan értékelni gondozási és alapápolási feladatokat szakszerűen elvégezni segítséget nyújtani a mindennapi életvitel biztosításában segítséget nyújtani a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban az alapvető szükségleteket felmérni a foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában aktívan részt venni megbízás alapján kliense érdekeit képviselni saját gondozási munkáját dokumentálni részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában az egészségügyi alapellátás állóeszközeit, az ápolás eszközeit használni és a szükséges műszereket kezelni a gyógyászati segédeszközöket, a kényelmi eszközöket használni, karbantartani, tisztítani az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni háztartási gépeket, konyhatechnikai eszközöket és a textíliákat használni, tisztítani

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Szociális gondozó és ápoló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nappali re
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Maximális óraszáma: 1300-1560 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 34 762 01 azonosító számú, Szociális gondozó és ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10570-16 A szükségletek felmérése

10571-16 Sajátos gondozási feladatok

10572-16 Gondozási?ápolási adminisztráció

11499-12 Foglalkoztatás II.


A Szociális gondozó és ápoló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
? Az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
? A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása legkésőbb a vizsgára jelentkezéskor:
- ?Egy fogyatékossággal élő és egy idős ember szükségletfelmérésének bemutatása? (1?1 gépelt oldal terjedelemben);
- ?Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási?gondozási gyakorlatról szóló napló?, mely a napi ápolási gondozási feladatainak felsorolásán túl 1 oldal terjedelemben röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (összesen legalább 6 oldal terjedelem);
? ?A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány?sablonok?;
? A 120 órás (60 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 60 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.
? Minimum 400 óra (20%?a demonstrációs/gyakorló termi, 80%?a tereptanár, vagy szociális és/vagy egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember továbbiakban gyakorlatvezető ?irányításával, a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális és egészségügyi ellátórendszerhez tartozó intézményben) letöltött, a gyakorlatvezető által minimum elégségesre (2) értékelt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
Iskolai rendszerű szakképzésben:
? Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
? A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása legkésőbb az utolsó tanítási napon:
- ?Egy fogyatékossággal élő és egy idős ember szükségletfelmérésének bemutatása? (1?1 gépelt oldal
terjedelemben);
- ?Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási?gondozási gyakorlatról szóló napló?, mely a napi ápolási gondozási feladatainak felsorolásán túl 1 oldal terjedelemben röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (összesen legalább 6 oldal terjedelem);
? ?A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány?sablonok?;
? A 120 órás (60 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 60 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.
? A kerettantervben előírt (demonstrációs/gyakorló termi, valamint a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben tereptanár, vagy szociális és/vagy egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember továbbiakban gyakorlatvezető irányításával) letöltött, a gyakorlatvezető által minimum elégségesre (2) értékelt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu