Szociális asszisztens - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szociális asszisztens - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Szociális asszisztens
A szakképesítés OKJ száma: 54 762 02
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Szociális munka és tanácsadás (762)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: szociális szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3511Szociális segítőSzociális asszisztens
Családgondozó asszisztens
Családtámogatási előadó
Elhelyezési tanácsadó
Falugondnok (szociális)
Lakhatási segítő
Munkaterápiás asszisztens
Utcai szociális koordinátor
Vöröskeresztes (karitatív) munkatárs


Ágazati besorolás: szociális szolgáltatások
A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

A Szociális asszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szociális asszisztens felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A szociális ellátás keretében szabadidős és rekreációs programokat szervez és vezet. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaolvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni, köznyelvi és szakmai szöveget írni, információkat gyűjteni, információforrásokat kezelni, a különböző helyzetben élő embereknek empátiával, toleránsan segítséget nyújtani, érzelmeit kontrollálni, törekedni stabilitásának, kiegyensúlyozottságának fenntartására, segítő kapcsolatot teremteni, adekvát kommunikációt, nondirektív segítő beszélgetést folytatni, konfliktusokat megoldani, konszenzusokat keresni, klienseit és munkatársait motiválni, nyitott hozzáállást tanúsítani, általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni, a szociális problémákat felismerni, problémákat elemezni, feltárni, a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeket képviselni, a feladatmegoldási folyamatot tervezni, módszeresen munkát végezni, info?kommunikációs eszközöket és a számítógépet használni, rendszerben gondolkodni, gyakorlatiasan feladatot értelmezni, az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni, különböző rendezvényeket, akciókat szervezni, játékokat és a kreatív foglalkozások eszközeit használni, sportszereket használni.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Szociális asszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 1300-1560 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 762 02 azonosító számú, Szociális asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei

10559-12 Elsősegély?nyújtási feladatok

11733-16 A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai

10558-16 Önálló szociális segítő feladatok

10562-16 Szabadidő-szervezési és rekreációs feladatok

10563-16 Szociális munka adminisztrációja

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.


A Szociális asszisztens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:
? Az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
? A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
- ?Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú?
- ?Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gyakorlatról szóló minimum 5 oldal terjedelmű napló?;
- Egy, a gyakorlati idő alatt megvalósított szabadidős vagy rekreációs program jegyzőkönyve
- ?A képzés során összegyűjtött, az egyéni esetkezelés adminisztrációja során használt nyomtatvány?sablonok?
- ?Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló szociális segítő tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat?, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.
? 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás
? Minimum 400 óra (20%?a gyakorló teremben, 80%?a a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben, tereptanár vagy felsőfokú szociális / egészségügyi végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
? Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
? A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
- ?Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú?;
- ?Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gyakorlatról szóló minimum 5 oldal terjedelmű napló?;
- ?Egy, a gyakorlati idő alatt megvalósított szabadidős vagy rekreációs program jegyzőkönyve?;
- ?A képzés során összegyűjtött, az egyéni esetkezelés adminisztrációja során használt nyomtatvány?sablonok?
- ?Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló szociális segítő tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat?, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.
? A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás
? A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben
tereptanár, vagy felsőfokú szociális / egészségügyi végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu