Színpadi magasépítő - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Színpadi magasépítő - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Színpadi magasépítő
A szakképesítés OKJ száma: 55 521 03
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Gépgyártás, műszer- és fémipar (521)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3714Díszletező, díszítőSzínpadi magasépítő


Ágazati besorolás: Művészet, közművelődés, kommunikáció
A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter

A Színpadi magasépítő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Álladó és időszakosan működő előadóművészeti játéktér és nézőtér építése.
Állandó vagy időszakosan működő előadóművészeti térben két méternél magasabb díszlet, illetve tartószerkezet építése.
Hang, fénytechnikai eszközök állványrendszerének építése, technikai eszközök rögzítése.
Időszakosan épített előadóművészeti terek/színpadok cirkuszsátrak, nézőterek, hang fénytornyok, fedések/ biztonságos, a talaj és időjárási viszonyoknak megfelelő módon történő építése, az állékonyság ellenőrzése, az épített eszközök használatba helyezésének engedélyezése.
Az épített magas szerkezetek terhelhetőségének ellenőrzése, a technikai eszközök rögzítésének, művészi munka megkezdésének és a közönségforgalom megnyitásának engedélyezése.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmabetartani és betartatni a magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásait segédeszközök és munkaeszközök segítségével megközelíteni a munkaterületet (kötéltechnikai eszközök, daruskocsi, kosaras emelő, mozgatható állvány, csörlők) rögzíteni magát a munkavégzés helyszínén elvégezni a szükséges munkát, munkafeladatot a munkavégzés alatt folyamatosan ellenőrizni a szükséges biztosítás meglétét zuhanás elleni biztosítás alkalmazásával mozogni lezuhanásveszélyes környezetben gondoskodni, hogy illetéktelen személy ne férjen hozzá a kiépített biztosító és ereszkedő rendszerhez napi szinten ellenőrizni saját maga és társa felszerelését a sérült, nem megfelelő műszaki állapotú eszközöket cserélni vagy cseréltetni ellenőrizni a felszerelést, dokumentálni nyilvántartási naplót vezetni az eszközök állapotáról, szavatosságáról a felszereléseket az előírásoknak megfelelően tárolni karbantartani a felszereléseit kiválasztani az egyéni védőeszközöket, figyelembe véve azok együtt használhatóságát felszerelni önmagát a munkavégzéshez szükséges kötelező és szükséges egyéni védőeszközökkel erőhatásokat, terhelhetőséget értékelni, meghatározni és kiépíteni a biztosító és ereszkedő pontokat meghatározni a rögzítési pontokat kötélrögzítési pontokat elhelyezni, illetve bekötni a köteleket az előkészített pontokhoz (standépítés) ellenőrizni a biztosítási elemek állapotát elölmászásból elérni a munkaterületet (társbiztosítás segítségével) kötélen leereszkedni vagy felmászni a munkaterülethez és elvégzi a munkát kötélről kötélre való átszereléssel megközelíteni a munkaterületet emelési feladatoknál meghatározni a szükséges eszközöket és technológiát meghatározni a tárgy vagy anyag mozgatási útvonalát emelési tervet készíteni a várható terhelések figyelembevételével kiválasztani és előkészíteni a tárgy súlyának és a mozgatás jellegének megfelelő eszközöket előkészíteni a tárgyat és az anyagot a mozgatáshoz előkészíteni a tárgy és az anyag fogadását és annak a helyszínen történő rögzítését gépi vagy kézi erővel emelést, mozgatást végezni a munka elvégzését követően a munkaterületet tisztán és kifogástalan műszaki állapotban hagyni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Színpadi magasépítő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség: 54 521 08 Színpad- és porondtechnikus
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: - óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

Az 55 521 03 azonosító számú, Színpadi magasépítő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


12073-16 Színpadi magasépítés biztonságtechnikája

12074-16 Színpadi magasépítés technikája


A Színpadi magasépítő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével
továbbá:
Egy előzetesen elkészített, időszakosan épített előadóművészeti tér/színpad cirkuszsátor, nézőtér, hang fénytorony, fedés/ műszaki vázlatát tartalmazó alaprajz, gépészeti jelölések és a hozzá kapcsolódó műszaki leírás alkalmazásával bemutatott szakdolgozat elkészítése, a meghatározott szakmai szempontok szerint
A vizsgarészekben meghatározott témában, minimum 10, maximum 30 oldal terjedelemben elkészített záró dolgozat beadása az első vizsganapot megelőzően 30 nappal.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu